Krizni dodatek: Kakšen bo strošek delodajalca in kaj to pomeni za prihodek delavca?

02.04.2020

Krizni dodatek se obeta zaposlenim, ki v času epidemije delajo in njihova zadnja izplačana mesečna plača ne presega določenega zneska. Predvideva ga novi Megazakon. Kdo bo torej upravičen do kriznega dodatka, pod katerimi pogoji in koliko naj bi ta znašal?

Pravica do dodatka vezana na višino zadnje izplačane mesečne plače

Krizni dodatek je v predlogu zakona, za razliko od čakanja na delo od doma, jasno določen. Delodajalci so ga dolžni izplačati le zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače.

Minimalna mesečna plača v letu 2020 znaša 940,58 EUR bruto. Do kriznega dodatka bodo torej upravičeni le delavci, katerih zadnja izplačana plača ni presegala 2.821,74 EUR bruto.

Koliko bo znašal krizni dodatek in kako bo obdavčen?

Krizni dodatek bo po predlogu novega zakona znašal 200,00 EUR. Dodatek bo v celoti oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. 

Iz predstavljene kalkulacije izhaja, da država plača prispevke v višini 365,25 EUR. Delavec prejme izplačilo v višini 1.361,36 EUR. Slednje pomeni, da je strošek za delodajalca za 165,25 EUR nižji od stroška redne plače.

Plača rezidenta

Bruto plača: 1.500,00 EUR

Prispevki delavca (oz. prispevki iz bruto) 22,10% = 331,50 EUR

Prispevki delodajalca (oz. prispevki na bruto) 16,10 % = 241,50 EUR

Dohodnina = 157,14

Neto plača = 1.011,36 EUR

Bruto plus prispevki delodajalca = 1.741,50 EUR

+ dodatki (prevozprehrana) cca  = 150,00 EUR

Celotni strošek delodajalca = 1.891,50 EUR

Delavec dobi na TRR= 1.161,36 EUR

Kalkulacija plače rezidenta, ki upošteva krizni dodatek

    EUR  
Bruto plača   1.500,00  
       
Prispevki  iz bruto   99,00 plača delodajalec
od tega prisp.PIZ 15,50%   232,50 plača država
  22,10%    
Prispevki na bruto   108,75 plača delodajalec
od tega prisp.PIZ 8,85%   132,75 plača država
  16,10%    
       
Osnova za doh.   876,83  
davek 16%+26%   157,14 plača delodajalec
       
Neto izplačilo   1.011,36 plača delodajalec
Dodatki (prevoz, prehrana)   150,00 plača delodajalec
Krizni dodatek   200,00 plača delodajalec
Izplačilo zaposlenemu   1.361,36  €
       
Strošek delodajalca   1.726,25


Ali je krizni dodatek predviden prav za vse zaposlene, ki delajo?

Ne, krizni dodatek žal ni predviden za vse zaposlene delavce, ki v času izrednih razmer delajo. Predlog zakona namreč določa, da se oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter izplačilo kriznega dodatka ne nanaša na vse delodajalce.

Iz ukrepa bodo tako izključeni:

  • neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna,
  • neposredni in posredni uporabniki občinskih proračunov in
  • finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Bo prispevke še vedno potrebno obračunati?

Da, delodajalci bodo še vedno dolžni v skladu z veljavnimi predpisi obračunati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vendar pa jim teh prispevkov ne bo potrebno plačati. O izplačanih plačah, za katere velja ukrep oprostitve, bodo delodajalci davčnemu organu ločeno poročali v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1).

Krizni dodatek in oprostitev plačila prispevkov

Predlog novega »megazakona« določa, da bodo delodajalci za zaposlene delavce oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo v tem času v celoti plačevala Republika Slovenija.

Delodajalci, ki bodo oproščeni plačila navedenega prispevka, pa bodo vsakemu zaposlenemu, ki dela in njegova zadnja izplačana mesečna plača ne presega določenega zneska, dolžni izplačati krizni dodatek.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv