Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih

22.03.2020

Odlog prispevkov za socialno varnost (s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki idr. zasebniki) je eden izmed ukrepov v petek sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon bo 28. marca 2020 objavljen v Uradnem listu RS in bo stopil v veljavo 29. marca 2020.

Zakon uvaja odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih

Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Navedeni ukrep je namenjen tako za samostojne podjetnike posameznike kot tudi za vse ostale, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost

Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih, torej najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo bo možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne bodo tekle zamudne obresti.

Odlog prispevkov za socialno varnost ni edini ukrep. Katere novosti še uvaja zakon?

Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo in povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene. Do delnega povračila pa ne bodo upravičeni vsi delodajalci, ampak le tisti, ki bodo izpolnjevali zakonske pogoje in postopali skladno s postopkom predvidenim z zakonom.

S kakšnim namenom je sprejet zakon?

Zakon je sprejet s ciljem ohranitve delovnih mest zaradi razmer na trgu, ki so in bodo nastale kot posledica izbruha virusa SARS-CoV-2 – Covid-19. Namen zakona je:

  • v delovnih razmerjih zadržati čim več ljudi,
  • ohraniti pravice delavcev in s tem zmanjšati pritisk na odprto brezposelnost,
  • olajšati položaj delodajalcem, saj se posledice virusa že odražajo v celotnem slovenskem gospodarstvu, še posebej v panogah, v katerih obstaja tveganje zmanjšanja potreb po delavcih.

Ukrep, ki zajema odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih je sprejet s ciljen zmanjšanja pritiska na odprto brezposelnost.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv