Na bolniško v času koronavirusa? Kot s.p. ali zaposleni?

22.03.2020

Na bolniško iti v času koronavirusa lahko marsikomu poraja vprašanja o tem kako se ta postopek sploh izpelje! Malo več kot pred mesecem dni ste lahko brali, kako se je spremenil postopek nastopa bolniškega staleža z uvedbo elektronskega bolniškega lista (e-Bol). Postopek odhoda na bolniško je olajšan za pacienta in tudi zdravnikom lahko omogoči oddajo bolniškega lista na daljavo, kar je posebej koristno v primeru kužne bolezni. Kaj vedeti o bolniškem listu v času koronavirusa?

Zdravnik odloča in dodeljuje odhode na bolniško!

Zdravnik je še vedno tisti, ki odloča kdo in kdaj se lahko napoti na bolniško odsotnost. Osebni zdravnik je tisti, ki načeloma napoti bolno osebo k specialistu, predpiše zdravila na recept, vodi in zbira zdravstveno dokumentacijo in bolnega napotuje na obravnavo k imenovanemu zdravniku ZZZS. Osebni zdravnik v skladu z 80. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) tudi ugotavlja začasno nezmožnost za delo do 30 dni.

Daljšo odsotnost presoja in odobri komisija, ki jo imenuje ZZZS. V primeru določitve izolacije dodeli pravico odhoda na bolniško odsotnost lečeči zdravnik.

Tudi samostojni podjetnik (s.p.) se lahko odpravi na bolniško!

Na bolniško v času koronavirusa? Kot s.p. ali zaposleni?

Tudi nekdo, ki ima status samostojnega podjetnika lahko koristi bolniško odsotnost. Tudi v tem primeru mu jo odreja zdravnik in tudi tu samostojnem zavezancu ni potrebno pošiljati več listin na urade kot je FURS. Samostojni zavezanci vložijo na ZZZS le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun.

Še vedno velja, da je odhod na bolniško, ki je krajša od 30 delovnih dni v breme podjetnika. Po preteku tega časa pa mu prispevke krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Celoten članek je objavljen TUKAJ.

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv