Bolniška odsotnost – Kako si jo uredi zaposlena oseba?

19.01.2020

Bolniška odsotnost in urejanje le-te je s 1.1.2020 spremenjena. Še do konca leta 2019 je bila bolniška odsotnost urejena s prenašanjem »papirnatega« bolniškega lista od osebnega zdravnika do delodajalca. Letošnja novost, eBOL, je celoten postopek za urejeno bolniško odsotnost olajšala. Bolniška odsotnost – Kako si jo torej zaposlena oseba uredi po novem?

Bolniška odsotnost –  še vedno odloča zdravnik!

O tem ali delavec ni sposoben opravljati dela v stanju, v kakršnem je, odloča zdravnik. Slednji izda potrdilo za bolniško odsotnost od dela. Izbrani osebni zdravnik je  tisti, ki:

  • zavarovano osebo napoti k specialistu ali v bolnišnico,
  • predpiše v breme obveznega zavarovanja zdravila na recept,
  • vodi in zbira zdravstveno dokumentacijo,
  • zavarovano osebo napotuje na obravnavo k imenovanemu zdravniku ZZZS.

Prav tako je izbrani osebni zdravnik tisti, ki je pooblaščen za ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo do 30 dni. To je v skladu z 80. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Pristojni zdravnik je dolžan tudi presojati, ali zdravstveno zdravje zavarovanca utemeljuje  začasno nezmožnost za delo oziroma zmožnost za delo v skrajšanem delovnem času.

Enako mora zavarovanec pridobiti od zdravnika tudi potrdilo v primeru nege bolezni svojih otrok – torej za čas nege za družinskega člana.

Bolniška odsotnost  – do 30 dni breme delodajalca!

V primeru delavčeve odsotnosti za daljši čas kot 30 dni, to odsotnost presoja komisija, ki jo imenuje ZZZS. Tako je delodajalec dolžan delavcu v primeru odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, izplačevati nadomestilo plače oz. nadomestilo za bolniško odsotnost. Po preteku tridesetih delovnih dni odsotnosti od dela, obveznost izplačevanja bolniškega nadomestila preide na  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Tako  delodajalec izplača nadomestilo plače delavcu,  potem zaprosi ZZZS, da mu to izplačilo povrne.

Bolniško odsotnost ne bomo več dokazovali pri delodajalcu z listkom, pridobljenem pri zdravniku!

Od letošnjega leta, zavarovancu ne bo potrebno več nositi bolniškega lista v »papirnati« obliki, temveč bo bolniški list potoval do delodajalca elektronsko, ko si bo le-ta uredil pooblastila za »eBol«. Sprememba bo v popolni veljavi s 1.2.2020!

Tako ne bo nujen več obisk zdravnika po končani bolniški!

V kolikor pregled s strani zdravnika po končani bolniški ne bo več potreben, Vam ne bo potrebno obiskati zdravnika, za pridobitev bolniškega lista, saj ga bo zdravnik lahko vložil v sistem eBOL kar »elektronsko«. Obisk pri zdravniku bo seveda zahteval kartico zdravstvenega zavarovanja, med tem ko bo delodajalec imel vpogled v eBOL preko spletnega portala SPOT (eVEM).

Zdravnika je še vedno potrebno obvestiti….

Kljub uvedbi eBOL, mora zaposleni za bolniško odsotnost še vedno sam poskrbeti za vse spremembe s svojim bolniškim staležem – tako obveščanje svojega zdravnika o podaljševanju bolniškega staleža, kot tudi dostavljanje vse potrebne dokumentacije. Z osebnim zdravnikom se morate tudi dogovoriti za izdajo eBOL, ki bo po novem seveda elektronski.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv