Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

14.01.2020

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je tudi letos omogočeno preko eDavkov. Skrajni rok je 5. februarja 2020.

Uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane preko sistema eDavki

Olajšavo za vzdrževane družinske članek vnesete preko vloge, ki jo je tudi letos mogoče oddati kar elektronsko. Bolj natančno preko spletnega sistema eDavki oziroma aplikacije s taistim imenom. Prednost digitalnega načina za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je v možnosti uporabe pred izpolnjenega obrazca z lanskimi podatki in povračilo dohodnine 13 dni prej kot drugače.

Sodelujete lahko v nagradni igri za električni skiro, električno kolo in 25.000 EUR. Oddaja elektronske vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je gotovo enostavnejša in hitrejša, saj jo lahko izvedete praktično od kjerkoli. Pri tem ne pozabite na rok oddaje, ki je 5. februar 2020.

Vzdrževane družinske člane kot olajšavo lahko uveljavljate na mesečni ali na letni ravni

Posebno olajšavo – uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine, lahko izvedejo davčni zavezanci na mesečni ali letni ravni. Na mesečni ravni mora zavezanec svojemu delodajalcu dostaviti izpolnjen obrazec, ki se imenuje: »Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine«. Medtem ko zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, vloži vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Kdo lahko uveljavlja olajšavo?

Povzemamo nekaj relevantnih podatkov Finančne uprave Republike Slovenije (FURS). In sicer, katere so tiste osebe, ki so upravičene za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane. Gre za osebe, ki:

  • imajo v Sloveniji prijavljeno prebivališče,
  • so državljani Republike Slovenije,
  • so državljani države članice-EU,
  • so rezidenti države, s katero ima Slovenija sklenjeno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčenega dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.

Za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane se upoštevajo otroci do 18. leta starosti. Za ostale vzdrževane družinske člane morajo zavezanci izpolnjevati navedene pogoje, vlogi pa hkrati predložiti še posebna dokazila. Tako se zavezancem za dohodnino davčna osnovna lahko zniža za posebno okoliščino – vzdrževanje družinskih članov.

Informativni izračun dohodnine brez upoštevane olajšave

V kolikor zavezanec olajšave ne uveljavlja – niti na mesečni, niti na letni ravni – potem bo prejel informativni izračun dohodnine brez upoštevane tovrstne okoliščine. To pomeni, da bo imel večje doplačilo oziroma manjše vračilo kot sicer.

Najbolj se izplača, da vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane predloži tisti starš, ki ima višji dohodek iz dela – torej plačo. V kolikor pa se starša ne moreta sporazumeti o tem, kdo bo olajšavo uveljavljal, se obema prizna sorazmerni delež (vsakemu polovica).

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane lahko izpolnijo tudi tisti zavezanci, ki želijo spremeniti čas vzdrževanja posameznega zavezanca. Denimo, če se spremeni dohodek ali drugi pogoji enega od staršev oziroma skrbnika.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv