Višje dnevnice za službena potovanja v tujini za javni sektor

11.01.2020

Višje dnevnice za službena potovanja v tujini za javni sektor so določene z novo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino za javni sektor! 1.1.2020 se je začela uporabljati nova Uredba. Uredba določa višje dnevnice za posamezne države in mesta.

Koga zavezuje nova uredba?

Uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

Čemu so višje dnevnice namenjene?

Višje dnevnice so namenjene povračilu stroškov:  prehrane na službeni poti, višina le-teh pa je odvisna od:

  • prehrane,
  • prenočišče,
  • prevoza,
  • parkirnine, cestnine, predornine in stroškov za vinjeto in
  • povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem službenih nalog na službenem  potovanju, na podlagi dokazil o stroških.

Kdaj se izplača dnevnica?

  1. Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 6 do 8 ur, se obračuna 25 % dnevnice.
  2. Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75 % dnevnice.
  3. Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 14 do 24 ur, se obračuna cela dnevnica.

Višje dnevnice za javni sektor od 1.1. 2020

Višje dnevnice za službena potovanja v tujini za javni sektor so v veljavi od 1.1. 2020 dalje. V nadaljevanju navajamo nekatere bližnje države ter višino dnevnic po novem.

DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE  v eurih (€)
Avstrija 49 €
Belgija 63 €
Danska 49 €
Italija 49 €
Madžarska 36 €
Nemčija 49 €
Monako 49 €
Nizozemska 49 €
Norveška 49 €
Švica 49 €
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 49 €

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv