Odmera letnega dopusta za leto 2020

10.01.2020

Odmera letnega dopusta je obveznost delodajalca. Delodajalčeva dolžnost torej je, da vsako koledarsko leto najkasneje do 31. marca za tekoče leto delavce pisno obvesti o odmeri letnega dopusta.

V letu 2018 so inšpektorji ugotovili 230 kršitev glede odmere in izrabe letnega dopusta, pri čemer se jih je 88 nanašalo na dolžnost delodajalca, da do 31. marca delavce pisno obvesti o odmeri letnega dopusta za tekoče leto.

Odmera letnega dopusta je obveznost delodajalca po zakonu

Odmera letnega dopusta je zakonsko določena v 160. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Do 31.3. tekočega koledarskega leta je delodajalec dolžan opraviti odmero letnega dopusta in o tem obvestiti delavca.

Kdaj delavec pridobi pravico do letnega dopusta?

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta. V primeru, da delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu.

Odmera letnega dopusta mora biti v pisni obliki!

Delodajalec mora tako vsako leto preveriti skupno število dni letnega dopusta, ki pripada posameznemu delavcu. To naredi na način, da preveri zakonske kriterije in kriterije, ki jih morda določa kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca. S pisnim obvestilom se tako delavcu sporoči, kako je opredeljen njegov letni dopust oziroma, koliko dni letnega dopusta mu pripada.

ZDR-1 določa, da lahko delodajalec o odmeri letnega dopusta delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Kaj pa če odmera letnega dopusta ni opravljena?

V kolikor delodajalec pisno ne odmeri letnega dopusta in o tem obvesti delavca, je v prekršku. V slednjem primeru je delodajalec lahko s strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo kaznovan z globo.

ZDR-1 določa visoke globe za takšen prekršek:

  • do 1.000,00 EUR, če ste manjši delodajalec, oziroma
  • do 2.000,00 EUR če zaposlujete več kot 10 delavcev.
  • Z globo do 800,00 EUR se lahko poleg delodajalca kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

Celoten članek je objavljen TUKAJ.

Vir: Data d.o.o.

Nazaj | Arhiv