Subvencije za zaposlovanje tudi v letu 2020

02.01.2020

Subvencije za zaposlovanje bodo na voljo tudi v letu 2020, je nedavno sporočil Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije. Osrednji namen programov – Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice – je spodbujati zaposlovanje brezposelnih. Programi aktivne politike zaposlovanja se izkazujejo kot uspešni, saj je bilo vanje vključenih (v letu 2019) preko 25.000 brezposelnih. Zato bodo subvencijski programi kontinuirano potekali tudi v prihodnjem letu.

Katere subvencije za zaposlovanje so na voljo?

Subvencije za zaposlovanje preko javnega povabila “Zaposli.me”

“Zaposli.me” je program, ki je izrecno namenjen osebam starejšim od 50 let. Istočasno tudi tistim, ki imajo najmanj 30 let in so vsaj leto dni prijavljene v evidenci brezposelnih oziroma imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo. Subvencije za zaposlovanje preko tega povabila so na voljo tudi osebam, ki so po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, ali so prejemniki denarne socialne pomoči. Višina subvencije za zaposlovanje je odvisna od izpolnitve števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih:

  • 5.000 EUR. če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
  • 6.000 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
  • 7.000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Subvencije za zaposlovanje oseb iz programa “Učne delavnice”

Javno povabilo Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice spodbuja delodajalce k čim hitrejši delovni in socialni integraciji. Cilj je omogočiti zaposlitev okoli 480 brezposelnih osebam iz cilje skupine za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev. Za tiste udeležence, ki so bili predhodno vključeni v praktično usposabljanje v dotični program, bodo lahko delodajalci kandidirali do konca marca 2020. Subvencije za zaposlovanje  (za 6-mesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas) znaša 4.000 EUR. Na to pa v primeru, da delodajalec delovno razmerje – neprekinjeno – podaljša za nadaljnjih 6 mesecev prejme znesek v taisti višini.

Subvencije za zaposlovanje mladih za nedoločen čas

V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencije za zaposlovanje mladih v višini 5.000 EUR, in sicer za zaposlitev mlajših od 30 let, za nedoločen čas in pod pogojem, da prihajajo iz zahodne Slovenije.

Subvencije za zaposlovanje – orodje delovne in socialne integracije

Ne pozabimo, da dlje kot je nekdo brez dela, bolj izgublja stik s trgom dela in večje ima težave z delovno in socialno integracijo. Hkrati pa lahko postaja – zaradi drugih lastnosti (npr. invalidnosti ali zdravstvenih težav) – tudi manj konkurenčen. Kar ne gre le na škodo delojemalcev, pač pa tudi delodajalcev, ki imajo potem težave s pridobivanjem kvalificirane in usposobljene delovne sile.

Zaskrbljujoč je podatek, da je odstotek dolgotrajno brezposelnih od leta 2009 presegel 50 odstotkov iz tedanjih 36 odstotkov. Potemtakem je podaljšanje javnih povabil za subvencijske programe gotovo ena od priložnosti za zniževanje teh negativnih trendov.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv