Dopust za spremstvo prvošolcev – v letu 2020 za vse zaposlene!

01.01.2020

Dopust za spremstvo prvošolcev je pravica, ki v letu 2020 razveljavlja neenak položaj staršev v javnem in zasebnem sektorju. Za javne uslužbence je Vrhovno sodišče že oktobra 2018 odločilo, da so na prvi šolski dan upravičeni do dneva plačane odsotnosti z dela.

Dopust za spremstvo prvošolcev – v letu 2020 za vse zaposlene!

Vrhovno sodišče je že v letu 2018 zavzelo stališče, da je prvi šolski dan enkraten in neodložljiv dogodek. Kljub temu so bili zaposleni v zasebnem sektorju vse do 18. decembra 2019 prepuščeni internim dogovorom z delodajalcem. Od tedaj so tovrstne krivice odpravljene, saj je državni zbor potrdil dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), s čimer dodeljuje pravico vsem zaposlenim neodvisno od vrste sektorja. S takšno dopolnitvijo zakona – dopust za spremstvo prvošolcev, je odpravljena tudi diskriminacija. Vsi zaposleni so postavljeni v enak položaj.

Dopust za spremstvo prvošolcev – še letos le za javni sektor

Pred 18. decembrom ni pripadal dopust za spremstvo prvošolcev vsem zaposlenim staršem. Zato je takšen neenak položaj gotovo sporen tudi z vidika Konvencije o otrokovih pravicah. Države pogodbenice morajo upoštevati otrokove koristi, ne glede na kakršenkoli položaj ali okoliščino otrokovih staršev. Potemtakem dodeljena pravica – vsem zaposlenim dopust za spremstvo prvošolcev, ni nikakršen civilizacijski dosežek, še manj inovacija vlade Republike Slovenije. Temveč zgolj tisto kar je že določeno v mednarodnih pravnih aktih, a doslej nismo upoštevali. Razširitev pravice, ki določa vsem zaposlenim dopust za spremstvo prvošolcev, predstavlja univerzalizacijo na tem področju. S tem pa tudi še en korak več v smeri bolj egalitarne družbe.

Certifikat Družini prijazno podjetje in ostale bonitete

Nekateri delodajalci so menili, da tovrstne spremembe niso potrebne. ZDR-1 namreč že določa en dan dodatnega dopusta za vse starše, ki imajo otroke, stare do 15 let. Bolj merodajna pa so tista podjetja, ki prvi šolski dan razumejo kot prelomnico. Zlasti za otroka, ki bo spoznal novo okolje, prijatelje, hkrati pa doživel prvo srečanje z obveznostmi. Številne gospodarske družbe so tudi v okviru certifikata Družini prijazno podjetje sprejele ukrepe od uvajanja otroka v vrtec, omogočanje fleksibilnega delovnika z zmanjšano časovno prisotnostjo, varstva otroka v času šolskih počitnic pa vse do denarnih spodbud za novo šolsko leto. S tem izkažejo pomembnost usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.

Za konec, prepoznati je potrebno vrednost že v majhnih korakih. Zato je soglasna podpora poslancev, ki zagotavlja enake pravice in odpravlja diskriminacijo z zakonskim dopolnilom – vsem zaposlenim dopust za spremstvo prvošolcev, pomemben kazalnik napredne družbe.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Vir: DATA d.o.o.

Nazaj | Arhiv