Objava prostega delovnega mesta

24.04.2019

Ali je delodajalec dolžan objaviti prosto delovno mesto? Kdaj je to dolžan storiti? Ali lahko to storite sami?

Objava prostega delovnega mesta

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti.

Objava prostega dela mora vsebovati:

 • pogoje za opravljanje dela in
 • rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.

Za javno objavo se šteje tudi objava, ki jo izvede zavod za zaposlovanje.

Če delodajalec objavi prosto delo tudi v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca, začne rok za prijavo teči naslednji dan po zadnji objavi.

Enaka obravnava glede na spol:

Delodajalec ne sme prostega dela objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen če določen spol predstavlja bistven in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem.

Izjeme od obveznosti prijave

Zakon o delovnih razmerjih določa izjeme, ko delovnega mesta ni potrebno objaviti.

Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave, če gre za:

 • sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,
 • obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
 • zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
 • zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas,
 • zaposlitev zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu,
 • zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
 • zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
 • zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,
 • zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • poslovodne osebeprokuriste in vodilne delavce,
 • druge primere, določene z zakonom.

Družinski člani po tem zakonu so:

 • zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v registrirani istospolni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonec ali zunajzakonski partner),
 • otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • starši – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter
 • bratje in sestre.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ. 

Nazaj | Arhiv