Dodatek za delo v nedeljo in na praznike – veste kdaj vam pripada?

18.04.2019

Bližajo se prazniki, dela prosti dnevi in šolske počitnice. Ali boste dela prosti tudi vi? Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec upravičen do plačila za delo.

Obvezne sestavine plače so:

 • osnovna plača,
 • del plače za delovno uspešnost,
 • dodatki.

V kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zaposlitvi pa je lahko določena tudi pravica do dela plače za poslovno uspešnost.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavcu pripadajo dodatki.

Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:

 • za nočno delo,
 • za nadurno delo,
 • za delo v nedeljo,
 • za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Višina dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti določajo še:

 • dodatek iz razporeditve delovnega časa za delo v deljenem času,
 • dodatek za pripravljenost na domu,
 • dodatek za dežurstvo,
 • dodatek za delo v delovnem času s prekinitvami.

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta. Če delavec dela v nedeljo, ki se v Sloveniji šteje za dela prost dan, delavec prejme en dodatek. V tem primeru delavec prejme tisti dodatek, ki je višji. Delavec torej prejme bodisi dodatek za delo v nedeljo ali pa dodatek za delo na proste dneve.

Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Če gre za pogoje dela, ki so stalne narave, je potrebno pregledati akt o sistemizaciji dela.

Katera pogodba zavezuje delodajalca pri katerem ste zaposleni, preverite v pogodbi o zaposlitvi. Kaj pa če delate pri delodajalcu za katerega ne velja nobena kolektivna pogodba? Pravica do dodatka je pravica iz delovnega razmerja, določena v Zakonu o delovnih razmerjih. Ker je dodatek sestavina plače, more biti določen v pogodbi o zaposlitvi.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je na voljo TUKAJ.

Nazaj | Arhiv