Kako in kje se vrši postopek pridobivanja sredstev iz vavčerjev 2019-2023 iz Slovenskega podjetniškega sklada

15.04.2019

Kot smo že pisali, se z letošnjim letom uvaja program spodbud malih vrednosti v obliki vavčerjev za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Javni poziv izvaja Slovenski podjetniški sklad (SPS) za čas trajanja poziva je na razpolago 22,5 milijonov evrov sredstev. Sam postopek prijave na poziv je opisan spodaj.

Postopek prijave in znesek upravičenih sredstev se razlikuje glede na tematsko skupino vavčerja

V splošnem se sofinanciranje izvaja v višini 60% upravičenih stroškov oz. do 10.000 evrov za posamezen odobren vavčer. Pri tem velja tudi omejitev 30.000 evrov za skupno višino vavčerjev, ki jih podjetje lahko koristi na leto.

Vavčerji in pogoji za pridobitev sredstev so tematsko oblikovani in sicer so tako namenjeni:

Novejše razpisani so tudi vavčerji za:

  • skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini,
  • za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino,
  • za udeležbe na mednarodnih forumih,
  • tržne raziskave tujih trgov,
  • digitalni marketing,
  • dvig digitalnih kompetenc.

Za upravičene stroške se smatrajo tisti, ki so nastali od 1.1.2019 dalje.

Za postopek pridobivanja sredstev ne smete imeti neporavnanih obveznosti

Poleg izpolnjevanja pogojev iz »javnega poziva«, prijavitelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in ostalih izvajalskih institucij ministrstva oz. davčnega organa. Javni poziv se izvaja v okviru de minimis. In ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Postopek zahteva, da do najkasneje 31.3.2023 oddate polno vlogo, pri čemer je potrebno upoštevati rok za predložitev zahtevkov v tem primeru -do 30.9.2023. Vlogo se odda na naslov: Slovenski podjetniški sklad (SPS), Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge, je prijavitelj obveščen o odločitvi o dodelitvi sredstev in prijavitelj mora, v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, vrniti podpisano pogodbo o sofinanciranju. Pogodba se mora pred oddajo SPS-u overiti na točkah SPOT Svetovanje.

Postopek nadaljujete na točkah »SPOT SVETOVANJE«

Postopek identifikacije podpisnika se izvaja na točkah SPOT Svetovanje, seznam teh najdete tukaj. Na to točko se mora odpraviti zakonit zastopnik podjetja (družba z omejeno odgovornostjo) ali nosilec dejavnosti (samostojni podjetnik). Prinesti mora veljaven osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto.

Kot prilogo se mora k vsaki vlogi priložiti prijavni obrazec, izjavo prijavitelja in potrdila od FURS-a. Kot dokazila pa mora vloga vključevati račun-e zunanjih izvajalcev in dokazilo o plačilu. Vsak vavčer zahteva še druge priloge in dokazila, ki so prilagojena posameznemu pozivu.

Overjeno pogodba, skupaj z zahtevanimi dokazili in prilogami se mora nato ponovno poslati na naslov: Slovenski podjetniški sklad (SPS), Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Nazaj | Arhiv