Zakaj je dobro oziroma obvezno prebrati tudi splošne pogoje poslovanja?

12.04.2019

Dostikrat se podjetje na splošne pogoje poslovanja le sklicuje in pogodbeno stranko le seznani, kje so le-ti objavljeni. Sklic na njih pa je pogostokrat pisan v manjšem tisku. Zato jih pogodbene stranke /potrošniki/ dostikrat spregledajo oziroma misleč, ker so v manjšem tisku, smatrajo za nepomembne. Pa vendar temu ni tako.

Zakaj je torej potrebno prebrati tudi splošne pogoje poslovanja?

Namen splošnih pogojev poslovanja je, da se stranki izognita pisanju dolgih in nepreglednih pogodb. Splošni pogoji poslovanja izhajajo iz dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Podjetje s splošnimi pogoji poslovanja tako racionalizira svoje poslovanje. Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki v enaki meri kot sama pogodba, čeprav fizično niso del same pogodbe.

Obligacijski zakonik (OZ) določa, da morajo biti splošni pogoji poslovanja objavljeni na običajen način. Pogodbeno stranko pa zavezujejo, če so ji bili ob sklenitvi pogodbe znani ali bi ji morali biti znani. Pogoja, da bi pogodbeni stranki morali biti izročeni, OZ ne postavlja. Za uporabo splošnih pogojev ni potrebno, da je pogodbena stranka z njimi („vsebinsko“) seznanjena, zadostuje že, da bi ji morali biti znani. Npr. splošni pogoji na internetu morajo biti objavljeni tako, da lahko e-kupec pride do njih preko klika. Ne zahteva se torej, da so objavljeni direktno na strani, kjer e-kupec kupuje blago. Pomembno je, da so dostopni.

Najpogostejše panoge, ki uporabljajo splošne pogoje poslovanj so zavarovalništvo, bančništvo in internetna prodaja.

Vendar pa, ker so potrošniki pogosto neuki prava in le izjemoma preberejo splošne pogoje poslovanja, jih dodatno varuje Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) in evropska Direktiva o nepoštenih pogodbenih pogojih. V enem izmed prejšnjih člankov smo pisali tudi o razlikah med stvarno napako in garancijo.

ZVPot v 22. členu določa, da pogodbeni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Slednje pomeni, da ga je nanje podjetje izrecno opozorilo in če so mu bili dostopni brez težav. Poleg tega pa morajo biti jasni in razumljivi. V kolikor niso, je potrebno nejasna določila razlagati v korist potrošnika.

Iz tega sledi, da naj bo vsebina splošnih pogojev poslovanja jasna, razumljiva, poštena do nasprotne stranke in v skladu z namenom, za katerega stranki sklepata pogodbo.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Nazaj | Arhiv