Zvišanje preživnine – prejeli boste obvestilo o uskladitvi preživnine za leto 2019

09.04.2019

Center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novem znesku preživnine, če ni bil dogovorjen drugačen način usklajevanja. Ker je s 1. aprilom začel veljati Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2019, boste zavezanci pa tudi upravičenci o tem pisno obveščeni. Namreč obvestilo centra za socialno delo o uskladitvi preživnine je skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov. Novi zneski preživnin in nadomestil preživnin se uporabljajo od 1. aprila 2019.

Količnikom za leto 2019 po novem določa, da se:

A.) preživnine, ki so bile usklajene 1. aprila 2018 in preživnine določene ali dogovorjene marca 2018, povečajo za 1,3 %.

B.) preživnine, določene ali dogovorjene aprila 2018, se povečajo za 1 %.

C.) preživnine, določene ali dogovorjene maja 2018, se povečajo za 0,3 %.

D.) preživnine, določene ali dogovorjene od junija 2018 do januarja 2019 ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini,

E.) preživnine, določene ali dogovorjene februarja 2019, pa se povečajo za 0,8 %.

F.) Višina nadomestil se poveča za 1,3 odstotka in znaša:

  • za otroka do 6. leta starosti 76,07 eura,
  • za otroka od 6. do 14. leta starosti 83,66 eura,
  • za otroka nad 14. letom starosti 98,88 eura.

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa dolžnost preživljanja:

  • staršev do otrok,
  • otrok do staršev in
  • zakoncev po razvezi zakonske zveze.

Preživnina se vedno določi individualno. Pri tem se upoštevajo vse okoliščine primera, in sicer glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. Z izvršilnim naslovom določena preživnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. Uskladitev se opravi v mesecu marcu, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje določena oziroma usklajena.

Če preživninski zavezanec ne plačuje preživine, določene s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo, lahko otrok pridobi nadomestilo preživnine. Za zagotavljanje uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine je zadolžen: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ

Nazaj | Arhiv