Študentsko delo in najnižja bruto urna postavka

02.04.2019

Ali določeno delo pri vas opravljajo tudi dijaki in študenti preko napotnice? Preverite, kdo vse lahko opravlja študentsko delo in kakšna je najnižja bruto urno postavka?

Kdo lahko opravlja študentsko delo oz. delo preko napotnice?

Delo preko napotnice lahko opravljajo le začasno in občasno:

  • osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
  • osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
  • osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.

Namen začasnega in občasnega dela dijakov in študentov je omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v času izobraževanja, delodajalcem pa omogoča spoznavanje prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v drugem odstavku 13. člena v primeru obstoja elementov delovnega razmerja prepoveduje opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, razen če tako določa zakon. Kršenje te prepovedi ZDR-1 sankcionira kot prekršek.

Študentsko delo se torej ne sme opravljati, kadar so podani elementi delovnega razmerja.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih – ZDR-1 ne sme opravljati, kadar so podani elementi delovnega razmerja.

Glede na definicijo delovnega razmerja (po ZDR-1) so njegovi bistveni elementi naslednji:

  • prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca,
  • osebno opravljanje dela,
  • opravljanje dela za plačilo,
  • nepretrgano opravljanje dela,
  • opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

V kolikor študent izpolnjuje zgoraj omenjene elemente, ki pomenijo delovno razmerje, ga mora delodajalec zaposliti.

Nova najnižja bruto urna postavka

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdala Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.

Odredba določa novo najnižjo bruto urno postavko. Nova najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del znaša 4,89 eura bruto. Do sedaj je najnižja bruto urno postavka za opravljanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov znašala 4,61 eura bruto.

Nova bruto urna postavka se uporablja za dela, opravljeno od 1.4. 2019 dalje.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ

Nazaj | Arhiv