Kdaj in kako lahko delodajalec odredi kolektivni dopust?

25.03.2019

Se sprašujete kdaj in kako lahko delodajalec odredi kolektivni dopust? Bliža se namreč 31. marec in s tem rok do katerega so delodajalci dolžni delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Pri odmeri dopusta je potrebno upoštevati relevantne predpise. V prvi vrsti je to Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa minimalno trajanje in način izrabe letnega dopusta. Poleg navedenega zakonskega predpisa je pri odmeri potrebno upoštevati tudi določbe kolektivne pogodbe in morebitnih internih aktov delodajalca.

 

Kako pa je z izrabo letnega dopusta in ali delodajalec lahko odredi kolektivni dopust?

Zakon določa, da se dopust izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

Kdaj in kako lahko delodajalec odredi kolektivni dopust?

Delavec tako v prvi vrsti izrablja dopust na podlagi dogovora z delodajalcem. Stranki sta pri tem dolžni na eni strani upoštevati potrebe delavca in na drugi potrebe delodajalca oziroma delovnega procesa.

Ne delavec in ne delodajalec tako ne moreta povsem samovoljno določati, kdaj bo delavec izrabil letni dopust.

V skladu z zakonom ima tako delavec pravico izrabiti samo en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi. O tem je dolžan obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Po drugi strani pa zakonsko tudi ni izrecno opredeljena pravica delodajalca, da lahko delavcem sam odredi kolektivni dopust. Odgovor je tako potrebno poiskati s smiselno uporabo drugih zakonskih določb.

Letni razpored delovnega časa

ZDR-1 tako v 147. členu določa, da delodajalec pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri delodajalcu. Z letnim razporedom delovnega časa se določi delovni čas vseh zaposlenih delavcev pri delodajalcu. V razporedu se za posamezno leto konkretno določi, kateri dnevi v letu so delovni in na katere dneve v letu se pri delodajalcu ne dela. V tem delu se lahko tudi določi, kdaj bo organiziran kolektivni dopust pri delodajalcu.

Letna razporeditev delovnega časa je za delavce bistvenega pomena, saj si na tej podlagi lahko organizirajo svoj prosti čas, družinske obveznosti in ostale dejavnosti. Zaradi navedenega zakon izrecno določa, da morajo biti o razporedu delovnega časa obveščeni, in sicer še pred začetkom vsakega koledarskega oziroma poslovnega leta.

Delodajalci, ki planirajo organizacijo kolektivnega dopusta, bi tako morali tega predvideti oziroma določiti že v letnem razporedu delovnega časa.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je na voljo TUKAJ

Nazaj | Arhiv