Potrošnik – ali veste kakšna je razlika med garancijo in stvarno napako?

26.02.2019

Se vam je že zgodilo, da ste kupili nove čevlje, pa vam je odpadel podplat, ali pa novo obleko, ki je po dveh pranjih spremenila barvo? Ali veste, da kot potrošnik lahko napako na kupljenem izdelku uveljavljate, ali iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake?

Oba pravna instituta – garancija kot stvarna napaka – sta urejena v dveh zakonih, in sicer v Obligacijskem zakoniku (OZ) in Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Vendar pa se pravila za uveljavljanje garancije in jamčevanje za stvarno napako v nekaterih elementih bistveno razlikujejo. Zato je dobro poznati razlike med njima, ki so prikazane v spodnji tabeli.

pravni institutGARANCIJAJAMČEVANJE ZA STVARNO NAPAKO
uveljavljanje uveljavlja za izdelek, za katerega je bila oziroma bi morala biti dana garancija (t. i. tehničnih izdelkih)

(!) za določene izdelke je obvezna garancija (seznam teh izdelkov določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje)
za vsak izdelek, ki ga je potrošnik kupil od podjetja, če ne deluje, nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo

(!) lahko uveljavlja tako za izdelek za katerega ni bila dana garancija, ali za izdelek, za katerega je bila dana garancija
obveznosti potrošnika izročiti garancijski list potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda
rok potrošnik napako reklamira kadarkoli v garancijskem roku o napaki mora potrošnik prodajalca obvestiti v dveh mesecih od odkritja napake (po preteku dveh let od nakupa pa prodajalec za napake ne odgovarja več)
odgovornost lahko potrošnik uveljavlja pri garantu ali njegovem pooblaščenem servisu uveljavlja le pri prodajalcu
pravice Potrošnik lahko zahteva odpravo napake

(!) Šele če popravilo ni mogoče ali ga podjetje ne izvrši v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov, brezhiben izdelek. 

(!)V kolikor popravilo uveljavljate v trajanju garancijskega roka, s popravilom ne smete imeti nikakršnih stroškov.
Potrošnik lahko po lastni izbiri zahteva: 

1. odpravo napake ali
2. vračilo dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 
3. zamenjavo za nov brezhiben izdelek ali 
4. vračilo plačanega zneska. 

(!) Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake. Namreč takšno pogodbeno določilo je nično.

Iz zgornje tabele je razvidno, da gre za različno raven zagotavljanja pravic.

Kupec lahko zahtevke uveljavlja alternativno. Če njegov zahtevek na eni podlagi ni popolnoma izpolnjen, zahteva dopolnitev na drugi podlagi.

V kolikor vam je bil ob nakupu izdelka izdan garancijski list ga obvezno shranite!

Obvezno pa shranite tudi dokazilo, kdaj ste oddali zahtevek, ne glede na to, ali ste uveljavljali stvarno napako ali garancijo. Saj, v kolikor bi imeli težave pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije ali stvarne napake, boste s takšnim dokazilom lažje dokazovali pred pristojnimi organi.

Tržni inšpektorat RS lahko v primeru ugotovljenih kršitev določb iz naslova garancije oziroma stvarne napake, podjetju izreče globo zaradi prekrška.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ.

Nazaj | Arhiv