Odjava delavca iz obveznih socialnih zavarovanj

22.02.2019

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, je delodajalec dolžan odjaviti delavca iz obveznih socialnih zavarovanj v roku osem dni od prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Odjavo vloži na obrazcu M-2, ob vložitvi odjave pa je dolžan izkazati tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

Kako lahko delodajalec odjavi delavca iz socialnih zavarovanj?

Od leta 2016 je možno M obrazce na zavod za zdravstveno zavarovanje oddajati le elektronsko. Podjetnik, ki mora odjaviti delavca iz socialnih zavarovanj, lahko postopek opravi na več načinov:

  1. Odjavo delavca opravi sam prek portala evem.gov.si, v kolikor ima digitalno potrdilo (npr. Sigen-co);
  2. Podjetnik lahko pooblasti osebo v podjetju, da zanj prek e-Vem portala odda vlogo za odjavo delavca iz zavarovanja. V tem primeru mora podjetnik izpolniti obrazec podelitev pooblastila za procesna dejanja postopkih VEM.
  3. Podjetnik osebno pride na katerokoli VEM točko v Sloveniji in opravi postopek odjave delavca iz zavarovanja. Postopek je brezplačen.

Katera dokazila mora delodajalec predložiti k obrazcu M2-odjava delavca?

Poleg obrazca M-2 mora delodajalec tako predložiti enega od navedenih dokumentov:

  • odpoved pogodbe o zaposlitvi,
  • sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
  • pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
  • potrdilo o odjavi dela tujca (če tujcu preneha pogodba o zaposlitvi pred pretekom veljavnosti dovoljenja za zaposlitev ali dovoljenja za delo, mora delodajalec ob odjavi obvezno predložiti potrdilo o odjavi dela tujca) ali
  • dokazilo, da je pogodba o zaposlitvi prenehala po samem zakonu (pravnomočna odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije).

V primeru, ko preneha pogodba o zaposlitvi večjemu številu delavcev zaradi stečaja ali sodne likvidacije (103. člen ZDR), prisilne poravnave (106. člen ZDR), oziroma v drugih primerih prenehanja delodajalca (108. člen ZDR) lahko delodajalec namesto, da predloži odpovedi pogodb o zaposlitvi, na obrazec M-2 v opombe vpiše, da gre za odpoved zaradi stečaja, sodne likvidacije, prisilne poravnave oz. prenehanja delodajalca.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ.

Nazaj | Arhiv