Delodajalci pozor – začel se je poostren nadzor glede izplačila regresa in plač

13.02.2019

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) je z mesecem februarjem začel opravljati nadzor pri delodajalcih (večjih kot manjših) glede izplačila regresa za leto 2018.

IRSD pri Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) preveri, kateri posamezni delodajalci oziroma zavezanci niso izplačali regresa. Slednje IRSD preverja iz podatkov FURS o predloženih obrazcih REK-1.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih mora delodajalec izplačati delavcu regres najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa. V slednjem primeru najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

IRSD vsako leto nameni veliko pozornost glede nadzora nad izplačilom plač in regresa. Namreč veliko delodajalcev plače izplačuje prepozno, regresa pa jih še vedno veliko sploh ne izplača. V letu 2017 so najbolj izstopale kršitve prav v zvezi s plačilnim dnem ter (ne)izplačilom regresa za letni dopust. V zvezi z regresom za letni dopust je bilo ugotovljenih 2.084 kršitev.

Plačilo za delo je tako neodtujljiva pravica delavcev, ki jo je treba dosledno spoštovati. V kolikor ne, je takšen delodajalec v prekršku. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) za neizplačilo (ali zamudo pri izplačilu) regresa določa globo v znesku od 3.000,00 EUR do 20.000,00 EUR.

Delodajalec – v kolikor delavcem še niste izplačali regresa za leto 2018, to storite takoj oziroma čim prej! V kolikor boste to storili še pred obiskom inšpektorjev vam bodo v takšnem primeru lahko v prekrškovnem postopku izrekli tudi milejšo sankcijo – izrek opomina ali opozorila.

V podjetju Data pa še opozarjamo, da preverite, ali imate vso potrebno dokumentacijo, ki vam jo nalaga slovenska delovnopravna zakonodaja. In sicer iz razloga preprečitve kazni, ki vas lahko doletijo ob inšpekcijskem pregledu. Slednje pa tudi zaradi preprečitve morebitnih sporov ali neprijetnih situacij z delavci.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ. 

Nazaj | Arhiv