FURS za brexit izdal splošne napotke in opozorila

13.02.2019

FURS je pred »brexit-om«, oz. izhodom Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Unije, predvidenim z 29.3.2019, povzel splošno opozorilo na vplive, ki naj bi jih imel izhod Kraljestva. Ta opozorila so bila navedena na spletni strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo. Pri tem je poseben pomen »brexit-a« posvečen tudi drugim posledicam kot samo tistih, ki se dotikajo uvoza ali izvoza ter carin in carinskih postopkov.

V sklopu uradnega obvestila Evropskemu svetu iz leta 2017, bo Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske z 29.3.2019 izstopilo iz Evropske unije, kot opredeljuje to 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. Kljub »brexit-u« bo v primeru dogovorjenega prehodnega obdobja napovedana uporaba določenih pravil enotnega trga za obdobje od 30.3.2019 do konca leta 2020.

Tako FURS in Evropska komisija sta izdala nekaj opozoril razporejenih po tematskih sklopih .

Brexit in intelektualne pravice

Brexit lahko vpliva tudi na uveljavljanje intelektualnih pravic in predvsem nadzorom uporabe teh pravic. Tako bodo izdane odločbe poostrenega nadzora, izdane na ravni unije, a izdane v Združenem Kraljestvu, prenehale veljati z izstopom Kraljestva. V tej situaciji je potrebno vložiti novo zahtevo v katerikoli drugi državi članici.

Brexit in DDV

FURS za brexit izdal splošne napotke in opozorila

Z »brexit-om« se bo Združeno Kraljestvo pričelo obravnavati kot tretja država. Za obdavčitev dobav blaga in storitev bodo tako prenehala veljati pravila, ki veljajo med državami članicami EU. Prenehala bodo veljati tudi pravila na področju obdavčitve z DDV. Poleg tega se bo za tako dobavo pričel uporabljati carinski postopek in z njim povezane formalnosti. Poostrila se bo tudi določitev kraja opravljanja storitev. Priporoča se oddaja zahtevkov za vračilo DDV v Združenem Kraljestvu za leto 2018, najkasneje do 29.3.2019. Popravki po tem datumu namreč ne bodo več mogoči. Za obdobje od 1.1. do 29.3.2019 bo vložitev zahtevkov potekala po pravilih Združenega Kraljestva in bodo tako EU zavezanci obravnavani kot davčni zavezanci iz tretjih držav.

Brexit – od uvedbe carin do pridobitev dovoljenja za trgovanje z določenimi izdelki

Z izstopom Združenega kraljestva, bo to za nekatere vrste blaga pomenilo, da potrebujete odobritev pristojnega organa države članice EU, tako kot vsak drug uvoz iz oz. izvoz tega blaga v tretje države.

Brexit in izvoz blaga z dvojno rabo

V primeru izvoza blaga, torej programske opreme in tehnologije, ki se lahko uporablja za civilne in vojaške namene, bo brexit vplival tudi na skupna izvozna dovoljenja Unije (EUGEA). Ta dovoljenja dovoljujejo izvoz takšnega blaga v določene namembne kraje in pod določenimi pogoji in bodo od brexita zahtevani za izvoz na ozemlje Združenega Kraljestva.

Brexit in preferencialno poreklo blaga

S prenehanjem sporazuma o prosti trgovini, ki jih je EU sklenila s posameznimi državami oz. skupinami držav, kot tudi avtonomni režimi, se bo ob brexit-u blago s poreklom iz Združenega Kraljestva štelo kot blago brez porekla. Tako tudi s tem blagom ne bo več možna t.i. kumulacija. To pomeni, da se bo moralo v teh primerih izpolniti pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav ali predelav.

Brexit tranzitni postopek

Na željo Združenega Kraljestva k pristopu h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku kot ločena pogodbenica, in na podlagi povabila Kraljestva k pristopu h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini, pomeni veljavnost pristopa z datumom brexit-a ali datuma, ko se preneha uporabljati prehodna ureditev med članicami EU in bivšo članico. Tako se bo gibanje blaga olajšalo s skupnim tranzitnim postopkom za prevoze blaga med EU in Združenim Kraljestvom kot ostalimi pogodbenicami konvencij.

Posvet pri pravniku v primeru brexita

Za pravni posvet v zgoraj navedenih primerih se vsekakor lahko obrnete na podjetje Data d.o.o.. Več let izkušen in strankam namenjen oddelek izkušenih pravnikov Vam lahko olajša tudi pravno kompleksne situacije kot je »brexit«. Poleg pravnega svetovanja Vam je na voljo tudi poglobljen davčni posvet pri davčnem svetovalcu.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ. 

Nazaj | Arhiv