Za opravljanje določenih dejavnosti podjetja je potrebno obrtno dovoljenje. Kaj to je in kje ga pridobite?

31.01.2019

V kolikor veste, da se nameravate ukvarjati z dejavnostjo, ki je obrtna, in želite pridobiti obrtno dovoljenje boste morali pričeti postopek na Obrtno-Podjetniški zbornici Slovenije. Zakonodajno obrtne dejavnosti ureja in klasificira »Uredba o obrtnih dejavnosti«.

Za obrtno dovoljenje je potrebna tudi izobrazba ali NPK

Pridobitev obrtnega dovoljenja je povezana tudi s specifično izobrazbo. Tako je navadno za obrtno dejavnost določena ustrezna srednja poklicna ali srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri oz. lahko tudi opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK). Več si o NPK lahko preberete v prispevku Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

Lahko pa je poleg ali namesto izobrazbe tudi določena ustrezna poklicna usposobljenost.

Postopek pridobitve obrtnega dovoljenja se začne šele po vpisu podjetja v register oz. registracije opravljanja dejavnosti. Strošek pridobitve novega dovoljenja je 111 evrov. Potrebno je tudi javljati spremembe podatkov na izdanem dovoljenju. Ste vedeli, da je doregistracija dejavnosti za podjetje povsem enostavna?

Obrtno dejavnost lahko opravljate tudi če…

Oseba lahko pridobi obrtno dovoljenje tudi, če izpolnjuje pogoje na podlagi 2. odstavka 9. člena Obrtnega zakona. V tem primeru je po Obrtnem zakonu zahtevano (Obrtni zakon (ObrZ), Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.):

  • šest zaporednih let opravljala dejavnost iz seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, ali
  • tri zaporedna leta opravljala dejavnost iz seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za to dejavnost, kar potrjujejo nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali
  • tri zaporedna leta opravljala dejavnost iz seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, kadar dokaže, da je to dejavnost opravljala najmanj pet let kot zaposlena oseba, ali
  • pet zaporednih let opravljala dejavnost iz seznama obrtne dejavnosti kot poslovodni delavec, pri čemer je vsaj tri od petih let bila na strokovnih položajih z odgovornostjo za določene sektorje podjetja in pri čemer dokaže, da je opravila vsaj triletno predhodno usposabljanje za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev.

Tudi če podjetnik ne izpolnjuje pogojev za obrtno dovoljenje…

V kolikor podjetnik sam ne izpolnjuje pogojev za pridobitev obrtnega dovoljenja, ga podjetje lahko pridobi, v kolikor podjetje (d.o.o.) ali samostojni podjetnik zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje vsaj en pogoj, ki so navedeni v zgornjem sestavku.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.

Nazaj | Arhiv