Registracija s.p. za tujce iz tretjih držav

30.01.2019

Registracija s.p. je omogočena tudi tujcem, ki so državljani tretjih držav. Vendar pa jim registracija še ne omogoča opravljanja dela in vključitve v obvezna socialna zavarovanja. Ne morejo se torej samozaposliti.

Kot samostojni podjetnik se v Republiki Sloveniji lahko registrira tudi tujec, ki je državljan tretje države. Gre torej za državljane držav, ki niso članice Evropske Unije. Ob registraciji so dolžni predložiti slovensko EMŠO in davčno številko ter osebni dokument. Če tujec ni lastnik objekta, kjer bo registriran poslovni naslov, je dolžan priložiti tudi overjeno izjavo lastnika objekta. Z navedeno izjavo namreč lastnik objekta izjavi, da podjetniku dovoljuje poslovanje na naslovu objekta.

Za samozaposlitev potrebno dovoljenje

Ker državljani tretjih držav ob sami registraciji s.p. niso podvrženi posebnim preverjanjem, je v praksi zmotno prepričanje, da se lahko tudi samozaposlijo brez posebnih dovoljen. To seveda ne drži. Potrebno je namreč vedeti, da sama formalna registracija s.p. še ne pomeni tudi samozaposlitve. Za samozaposlitev, torej vključitev v obvezna socialna zavarovanja, so predpisani posebni pogoji. Področje je urejeno v Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).

Samozaposlitev tujca je tako mogoča šele po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji.

Za samozaposlitev tujec potrebuje enotno dovoljenje za bivanje in delo. Samozaposlitev pa je mogoča tudi, če ima tujec dovoljenje za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela.

Zakonodaja tako dopušča tujcem ustanovitev s.p. brez preverjanj, vendar se brez izpolnjevanja drugih pogojev ne morejo samozaposliti.

Registracija s.p. za tujce, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela

Zgoraj navedeni pogoji in omejitve ne veljajo za tujce, ki so državljani držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije. Ti se lahko registrirajo kot samostojni podjetniki in samozaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Enako velja tudi za državljane tretjih držav, ki imajo v skladu z zakonodajo RS prost dostop na slovenski trg dela.

Preberite tudi:

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ. 

Nazaj | Arhiv