Katere olajšave lahko uveljavljam pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2018?

25.01.2019

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …).

Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine. Zavezanec za dohodnino, ki mu informativni izračun dohodnine ni vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.

Letos je skrajni rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine – do 31. julija!

Glede na to, da si skoraj vsak želi plačati čim manj dohodnine ali je čim več dobiti nazaj, si v nadaljevanju lahko ogledate katere olajšave lahko uveljavljate.

Davčne olajšave za leto 2018

1. Splošna olajšava

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2018:

Zneski splošne olajšave:

Če znaša skupni dohodek v evrihZnaša splošna olajšava v evrih
Nad Do  
  11.166,37 6.519,82
11.166,37 13.316,83 3.302,70 + (19.922,15-1,49601 x skupni dohodek)
13.316,83   3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EURZnaša splošna olajšava v EUR
Nad Do  
  930,53 543,32
930,53 1.109,74 275,22 + (1.660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)*
1.109,74   275,22

*navedena je krajša različica enačbe po določilih 127. člena ZDoh-2: (19.922,15 – 1,49601 x bruto dohodek x12)/12

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davčna stopnja zmanjša za 275,22 EUR.

2. Osebne olajšave

3. Posebna osebna olajšava

Za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.302,70 EUR.

4. Posebna olajšava

– za vzdrževane otroke

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 EUR (mesečno za 147,44 EUR) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

– za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

do 2.819,09 EUR letno.

Predvsem pa opozarjamo, da v kolikor zavezanec ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, stori prekršek za katerega je po zakonu o davčnem postopku določena globa od 250 do 400 eurov.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je TUKAJ. 

Nazaj | Arhiv