Pavšalni prispevki za zdravstvo 2019: Koliko bodo plačevali popoldanski s.p.-jevci?

17.01.2019

V letu 2019 so stopili v veljavo višji pavšalni prispevki za zdravstvo. Na to so nas referente VEM točke opozorili računovodje oddelka s.p., ker se povečani prispevki za zdravstvo nanašajo na podjetnike z dopolnilno dejavnostjo (popoldanski s.p.) in tiste podjetnike, katerim v podjetju brezplačno pomaga družinski član (kratkotrajno delo) ali pa sodelujejo z osebo prek podjemne pogodbe.

Kdo bo plačal višje prispevke?

Zdravstveni prispevki se bodo povečali pri podjetnikih, ki opravljajo dopolnilno dejavnost in plačujejo pavšalne prispevke.

Prispevki za popoldanski s.p. do 31.12.2018:

Prispevek za PIZ pavšalni znesek 33,90 EUR
Prispevek za zdravstvo PP 2017 34,37 EUR
Skupaj   68,27 EUR

Za mesec december 2018 se januarja 2019, ti prispevki plačajo še po starem.

Prispevki za popoldanski s.p. po 1.1.2019:

Prispevek za PIZ pavšalni znesek 33,90 EUR
Prispevek za zdravstvo PP 2018 35,53 EUR
Skupaj   69,43 EUR

Nov znesek pavšalnih prispevkov za zavarovanje bodo popoldanski s.p. plačali v februarju za januar.

Pomoč družinskih članov podjetnikom – dražja

Povečali so se prispevki za zavarovance, ki opravljajo kratkotrajno delo. To so tisti, ki pomagajo samozaposlenemu podjetniku in so ožji družinski člani podjetnika (starši, otroci, partner).

Če so v letu 2018 podjetniki plačevali prispevek za družinskega člana, ki jim je brezplačno pomagal v podjetju, v znesku 4,86 EUR/mesečno, pa se bo ta prispevek z januarjem 2019 povečal na 5,03 EUR/mesečno. Za december bo podjetnik prispevek za zavarovanje plačal še po starem, februarja pa ga čaka povečan znesek, ki ga plača za januar.

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Pri njihovem izračunu se upošteva podatek Statističnega urada RS (SURS) – povprečna bruto plača za oktober 2018 znaša 1.676,38 EUR (= PP).

Vsi zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2019 pa so navedeni v spodnji tabeli.

* Za zavarovance iz 5. točke 17. člena ZZVZZ se prispevek plačuje za vsako sklenjeno pogodbo o delu, ki velja v posameznem mesecu.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ. 

Nazaj | Arhiv