S 1. januarjem 2019 novosti na področju družinskih prejemkov – po novem bo tudi očetovsko in starševsko nadomestilo stoodstotno

07.01.2019

Očetovsko in starševsko nadomestilo bo s 1. januarjem 2019 stoodstotno (tako kot to velja za materinsko nadomestilo), tako da ne bo več le 90 odstotkov kot je veljalo doslej. Zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu ne bo (bo neomejena). Pri očetovskem in starševskem nadomestilu pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače in ne več na 2-kratnik.

Očetovsko in starševsko nadomestilo – nova odločba

Vsem, ki bodo imeli na dan 1. januarja 2019 veljavno pravico do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila v višini 90 odstotkov osnove oziroma z zgornjo omejitvijo, bo po uradni dolžnosti izdana nova odločba. V novi odločbi bo od 1. januarja 2019 odločeno o nadomestilu v višini 100-odstotne osnove, brez zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu in z zgornjo omejitvijo 2,5 kratnik povprečne plače pri očetovskem in starševskem nadomestilu. Posebne vloge tako ni potrebno vlagati. Prvo višje izplačilo nadomestila bo tako v februarju 2019 za januar 2019.

Novosti za velike družine

Očetovsko in starševsko nadomestilo

S 1. januarjem 2019 je v veljavo stopila tudi sprememba glede dodatka za veliko družino. Ta ne bo več odvisen od materialnega položaja družine (brez cenzusa). Dodatek za veliko družino bodo prejele vse velike družine, torej ne glede na materialni položaj družine. Do dodatka so upravičene vse družine s tremi ali štirimi oziroma več otroki. To velja pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2018 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, bo center za socialno delo odločil o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. Zato tem upravičencem ni potrebno vlagati posebne vloge. Vsi ostali pa bodo morali za uveljavljanje pravice vložiti vlogo. Predvidoma bo izplačilo dodatka za veliko družino za leto 2019 v aprilu 2019.

Prav tako pa je s 1. januarjem 2019 v veljavo stopila sprememba glede državne štipendije. Do državne štipendije bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 EUR neto povprečno na družinskega člana (do 31.12.2018 je bil cenzus 576,89 EUR neto povprečno na družinskega člana). Na centrih za socialno delo opozarjajo, da o upravičenosti do štipendije ne bodo odločali po uradni dolžnosti, ampak samo na podlagi vloge.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je objavljen TUKAJ.

Nazaj | Arhiv