Zaključna konferenca projekta INNOVAge na temo aktivnega staranja

09.10.2014

V Bruslju je 7. oktobra 2014 potekala skupna zaključna konferenca projekta INNOVAge, ki spodbuja trajnostne in inovativne rešitve za daljše in neodvisno življenje starostnikov. Pri projektu sodeluje petnajst partnerjev iz štirinajstih evropskih držav. Kot partner projekta je na dogodku sodeloval tudi Razvojni center Srca Slovenije.

Dan pred konferenco je bilo organizirano družabno srečanje evropskih projektov CASA in INNOVAge, katerega cilj je bil povezati vse projektne partnerje, oblikovalce politik in druge interesne skupine na področju aktivnega staranja in neodvisnega življenja. Potekala je tudi slavnostna podelitev priznanj za tri najboljše pilotne akcije na posameznem projektu. Srce Slovenije je prejelo priznanje za razvoj posebne Socialne-komunikacijske naprave za starostnike, ki starejšim omogoča prejemanje opomnikov, enostavno komunikacijo z dnevnim centrom in sorodniki ter po nadgradnji tudi naročilo storitev. Na podelitvi je priznanje prevzela direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek.

Na zaključni konferenci z naslovom »Ustvarjanje enotnosti iz raznolikosti: trajnostne rešitve na področju aktivnega staranja«, ki je združila dva evropska projekta CASA in INNOVAge, so se predstavili vsi doseženi rezultati. Predstavljene so bile vse dobre prakse, ki so se prenesle na druga območja oziroma regije. Velik poudarek je bil na inovativnih rešitvah za neodvisno življenje ter spremembi regionalnih in nacionalnih politik na področju aktivnega staranja. Strokovnjaki in odločevalci na omenjenem področju iz Španije, Belgije, Velike Britanije, Litve, Poljske in Italije ter predstavniki Evropske komisije so podali svoje ugotovitve in priporočila.

Na konferenci so se predstavili tudi vsi nagrajeni pilotni projekti, med katerimi je tudi Srce Slovenije s Socialno-komunikacijsko napravo za starostnike.


   Srce Slovenije je s strani evropskega projekta INNOVage prejelo priznanje za razvoj »Socialno-komunikacijske naprave za starostnike«.


   Predstavitev treh nagrajenih pilotnih projektov na zaključni konferenci v Bruslju (med njimi tudi Srce Slovenije)


   Razprava strokovnjakov glede priporočil za oblikovanje politik na področju aktivnega staranja in neodvisnega življenja

Nazaj | Arhiv