Zaključna konferenca projekta FaRInn na temo odgovornega inoviranja

12.09.2014

V mestu Mitilini v Grčiji je 10. septembra 2014 potekala zaključna konferenca projekta FaRInn, ki spodbuja odgovorno inoviranje. Na dogodku je sodeloval tudi Razvojni center Srca Slovenije, ki pri projektu opravlja nalogo odgovornega partnerja za komuniciranje.

Na konferenci z naslovom “Responsible Innovation: The Southern European Way” je kot glavni govornik Norbert Buzas iz Univerze Szeged iz Madžarske predstavil koncept izkustvene ekonomije in vpliv hitrostnega širjenja socialnih medijev in mobilnih aplikacij ter sodobnih tehnologij na vsakdanji način življenja ljudi. Poudaril je vidike odgovornosti in etičnosti pri razumevanju procesov, ki se odvijajo v sodobnem svetu in vlaganja v razvoj novih mobilnih aplikacij primerjal z višino vlaganj v razvoj inovacij v zdravstvu in biofarmaciji.

Konferenco je organizirala Regija North Aegean, ki kot partner sodeluje pri projektu FaRInn. Kot glavni izziv na konferenci je bil izpostavljeno vprašanje na kakšen način nadaljevati s konceptom odgovornega inoviranja na lokalni ravni, na ravni regij partnerjev, tudi v Srcu Slovenije. Organiziran je bil tudi študijski obisk v Mesotopos, kjer so udeleženci konference obiskali žensko organizacijo, ki deluje kot zadruga in v kateri sodelujejo brezposelne ženske iz podeželskega okolja. Predstavlja primer spodbujanja ženskega podjetništva in novih oblik ekonomije z vključevanjem odgovornega inoviranja.

Projekt FaRInn, ki se zaključuje s septembrom 2014, spodbuja odgovorno inoviranje z upoštevanjem principov odgovornosti, transparentnosti, etičnosti ter čim manjšega negativnega vpliva na okolje, zdravje in varnost. Pri projektu sodeluje osem partnerjev iz sedmih evropskih držav.


    Zaključna konferenca projekta FaRInn, ki spodbuja odgovorno inoviranje

   Na dogodku je sodeloval tudi Razvojni center Srca Slovenije, ki pri projektu opravlja nalogo odgovornega partnerja za komuniciranje

Nazaj | Arhiv