Predstavitev projekta Poly-SUMP in metodologije »Future search« na konferenci v Trstu

26.09.2014

Razvojni center Srca Slovenije se je 25. septembra v Trstu udeležil konference o trajnostnem načrtovanju mobilnosti v urbanih območjih. Konferenca je potekala v sklopu projekta BUMP, ki je namenjen promociji urbanim mobilnostnim načrtom.

V okviru konference je predstavnik Razvojnega centra Srca Slovenije predstavil projekt Poly-SUMP in metodologijo »Future search« ter izkušnje, ki jih je imel Razvojni center Srca Slovenije pri izvanju projekta na pilotnem območju 8 občin severno in vzhodno od Ljubljane. V okviru konference so bili predstavljeni tudi nekateri ostali projekti s področja mobilnosti, velik poudarek je bil predvsem na področju trajnostne mobilnosti v turizmu in uvajanja trajnostne mobilnosti v šole.


   Trajnostna mobilnost v turizmu in uvajanje trajnostne mobilnosti v šole sta bili osrednji tematiki konference


    Razvojni center Srca Slovenije je na konferenci predstavil projekt Poly-SUMP in metodologijo »Future search«


   Predstavnik Razvojnega centra Srca Slovenije: Gašper Kleč

Nazaj | Arhiv