Delo v tujini preko s. p.

10.07.2018

Delo v tujini je možno tudi, če vas podjetje v tujini ne bo zaposlilo, ampak želi z vami sodelovati prek vašega podjetja ali s. p.-ja.

Delo v tujini je zaradi praviloma boljšega zaslužka za marsikoga privlačno. Na Datine izkušene svetovalce na VEM točki, kjer lahko hitro in brezplačno ustanovite podjetje, se je v zadnjem času obrnilo nekaj navdušencev nad možnostjo dela v eni od držav Evropske unije. Pojasnili smo jim, da je to vsekakor možno, a šele, ko podjetje v Sloveniji posluje vsaj dva meseca.

Delo v tujini na ta način je v bistvu napotitev delavca v tujino. Samostojni podjetnik lahko na delo v tujini napoti samega sebe. O razliki med napotitvijo delavca v tujino in službeno potjo smo že pisali.

Za napotitev zaposlenega v tujino slovensko podjetje potrebuje posebno potrdilo A1. S potrdilom A1 delavec v tujini dokaže, da je tudi v času dela na območju zunaj svoje države še vedno vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Pisali smo že o tem, kako pridobiti potrdilo A1. Potrdilo A1 izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS je dolžan preveriti, ali delodajalec oziroma vlagatelj izpolnjuje pogoje za izdajo. Podatke pridobi od Agencije RS ta javnopravne evidence in storitve (AJPES), Finančne uprave RS (Fursa), Inšpektorata RS za delo, podatke ZZZS in izdanih potrdil A1 v preteklosti.

Pogoji za potrdilo A1

Delodajalec lahko na čezmejno opravljanje storitev napoti delavca le, če običajno opravlja dejavnost v Sloveniji! To se dokaže, če:

  • je najmanj 2 meseca vpisan v Poslovni register Slovenije;
  • ima (neblokiran) transakcijski račun;
  • ima ustrezno število zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in število napotenih (najmanj pet do deset delavcev; najmanj eden vključen v socialna zavarovanja že najmanj šest mesecev oziroma če je obdobje ustanovitve krajše ali ima več kot deset delavcev, najmanj tri delavce vključene v socialna zavarovanja);
  • opravlja dejavnost, ki jo je navedel na vlogi;
  • ne krši pomembnejših določil delovnopravne zakonodaje (mu tri leta ni bila več kot enkrat izdana globa zaradi prekrška v povezavi z delovnopravno zakonodajo);
  • je v obdobju pred oddajo vloge predlagal obračune davčnega odtegljala za dohodke iz delovnega razmerja ter
  • nima neporavnanih davčnih obveznosti.

Delo v tujini: s. p. se napoti sam

Pogoji se za samozaposlenega le malo razlikujejo, ker se napotuje sam in nima zaposlenih delavcev. V tem primeru zanj ne velja pogoj zaposlitve drugih delavcev. Seveda pa mora biti v obvezna socialna zavarovanja sam prijavljen najmanj dva meseca.

>>> V podjetju Data pa vam bodo pri oddaji vloge za potrdilo A1 kot pooblaščenci pomagali naši strokovnjaki. Pokličite nas na 01 6001 530 ali nam pišite na data@data.si!

Na Ministrstvu ob tem opozarjajo, da je z vidika delavca pomembno, da ima pravico do povračila stroškov. Morda vas zanima tudi, kako je urejeno socialno zavarovanje, če oseba opravlja delo ali dejavnosti v več državah članicah EU? Nekoliko drugačna pravila pa veljajo za obmejne delavce.

Vir: DATA d.o.o.

Celoten članek je dostopen TUKAJ

Nazaj | Arhiv