Dnevnice – koliko vam pripada?

08.06.2018

Pogosto službeno potujete, pa vam ni jasno, kako vam v računovodstvu obračunajo dnevnice? Je znesek vsakokrat drugačen? Tako je tudi prav, višina dnevnice je namreč odvisna od več dejavnikov.

Višino dnevnice si lahko izračunate tudi sami, s pomočjo našega informativnega izračuna. Ta zajema vse dejavnike, ki vplivajo na višino dnevnice. Za vse, ki se ukvarjajo z obračunavanjem dnevnic, pa redno posodabljamo računovodske informacije.

Dnevnice

Dnevnice so povprečen strošek, ki naj bi ga zaposleni imel s prehrano na službeni poti. Višina se razlikuje predvsem glede na to, ali je pot opravljena po Sloveniji ali v tujini. Odvisna pa je še od trajanja potovanja in plačila zajtrka, če pot vključuje prenočevanje.Preberite, kdaj zaposlenemu pripadajo dnevnice. Pisali pa smo tudi o razlikovanju med službeno potjo in napotitvijo na delo, kar vpliva na obračunavanje potnih stroškov in dnevnic.

Dnevnice za službene poti v Sloveniji

Znesek neobdavčenih dnevnic v Sloveniji je določen v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Vrsta oziroma višina dnevnice na službenem potovanju v Sloveniji je odvisna predvsem od dolžine trajanja potovanja. Na izračun vpliva še vključitev zajtrka v prenočevanju.

Višina dnevnice - Slovenija

To so tudi zneski, do katerega so dnevnice neobdavčene.

Dnevnice vedno pripadajo za celoten čas trajanja službenega potovanja. Izračuna se ga v urah: od dneva in ure začetka potovanja do dneva in ure zaključka. Iz skupnega števila ur potovanja se izračuna število polnih dnevnic (za vsakih 24 ur potovanja). Za preostale ure pa pripada dnevnica nad 12 do 24 ur, nad 8 do 12 ur ali nad 6 do 8 ur.

Dnevnice za potovanja v tujini

Višino dnevnice za pot v tujino, ki ni obdavčena, je določena z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Višina polne dnevnice je od 32 evrov (Albanija, Bosna, Češka, Črna gora, Hrvaška…) do 80 dolarjev (za Japonsko). Delna dnevnica za potovanje v tujino, ki traja od 10 do 14 ur, znaša od 24 evrov do 48 evrov za potovanje v Moskvo. Za pot na Japonsko znaša 60 dolarjev. Ppustimo ob strani vprašanje, kako prispeti na Japonsko in nazaj v 14-ih urah in v tem času še opraviti kak služben sestanek.

Če imate v prenočevanju vključen zajtrk ali brezplačno zagotovljeno tudi ostalo prehrano, je dnevnica nižja. Zajtrk jo zniža za 10 odstotkov. Če je na službenem potovanju v tujino v celoti zagotovljena brezplačna prehrana, se za pokritje morebitnih drugih stroškov prizna le 20 odstotkov pripadajoče dnevnice. Za brezplačno prehrano se štejejo trije obroki za odsotnost nad 14 do 24 ur, dva obroka za odsotnost nad 8 do 14 ur in en obrok za odsotnost nad 6 do 8 ur. Kot plačana prehrana se štejejo tudi obroki, zagotovljeni na letalu.

Na poti shranjujte račune

Pisali smo že, da povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino poleg dnevnice in povračilo stroškov za prenočišče zajema tudi povračilo stroškov prevoza, parkirnine in vseh drugih stroškov. Če so seveda vezani na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju! Vendar pozor: priložiti morate račune za vsakega od stroškov!

Delodajalec vam je torej dolžan povrniti stroške morebitnega prenočevanja na službenem potovanju. Tudi ti stroški se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. To velja vse do višine dejanskih stroškov za prenočevanje, a le, če je to ustrezno dokumentirano s potnim nalogom in z računi.

Potrebno je poudariti, da omenjeni uredbi določata samo zgornje zneske povračil stroškov in pogoje, pod katerimi se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo. Pravice delavcev pa opredeljujejo kolektivne pogodbe.

Prvo pravilo: pravilno izpolnjen potni nalog

Prvo pravilo za ustrezno obravnavo stroškov na službeni poti je pravilno izpolnjen potni nalog. Potni nalog je namreč dokazilo, da je bila službena pot dejansko opravljena. Finančni inšpektorji so ob nadzoru potnih nalogov izredno natančni. Vabljeni na seminar, kjer vas naučimo, kako pravilno izpolniti potni nalog.

Potni stroški, torej tudi dnevnice, morajo biti izplačane na TRR. Obstajajo pa tudi izjemni primeri, ko je dovoljeno izplačilo v gotovini.

Vir: DATA d.o.o., Celoten članek je dostopen TUKAJ.

Nazaj | Arhiv