Aktivni, kreativni in povezani mladi občine Lukovica

13.11.2017

Občina Lukovica se je decembra 2016 uspešno prijavila na razpis »OP!N za mlade« projekta EUth (odprti poziv agencije ERYCA), katerega partner je tudi Razvojni center Srca Slovenije. V okviru projekta »Aktiviranje mladih v občini Lukovica za vključevanje v lokalni razvoj (krajše: Aktivni mladi)«, se je v torek, 11. aprila 2017 na Občini Lukovici ustanovil Mladinski Klub STIK. Klub tako že deluje s ciljem povezovanja mladih, spodbujanja kreativnega razmišljanja in proaktivnega vključevanja mladih v družbo.

Projekt "Aktivni mladi" se zaključuje v prvi polovici leta 2018, klub pa je v petek 10. novembra 2017 organiziral zadnjo - četrto proaktivno kavarno, kjer so bili predstavljeni dosedanji rezultati projekta. V obdobju od ustanovitve kluba so se v občini Lukovica pričeli odvijati številni novi projekti, ki se bodo nadaljevali po končanju projekta. Zadnji projekt je Strategija za mlade Občine Lukovica. 

Tudi po končanju projekta se bo nadaljevala aktivna uporaba spletne platforme Opin.me, ki je trenutno predstavljeno v pilotni različici. Opin.me je skozi projekt omogočal aktivno participacijo mladih in soodločanje o različnih relevantnih temah, ki so se dotikale lokalnih projektov. Spletne razprave so potekale o že prej omenjeni strategiji za mlade, lokacijah in napravah za trim stezo okrog Gradiškega jezera, aktivnostih, ki se bodo organizirale v okviru mladinskega kluba, kaj mladi potrebujejo in kaj jim manjka na območju občine ter o idejah za oživitev kulturne dvorane v Lukovici. 

Z omenjenim projektom in z ustanovitvijo kluba STIK so mladi v občini Lukovica dobili možnost za aktivno vlogo v družbi. Tudi po zaključku projekta pa si bodo vsi člani kluba še naprej prizadevali da opravičijo zaupanje in izboljšajo razmere za mlade. A vse to je zgolj začetek.

Nazaj | Arhiv