Vabilo na dogodek ter najava razpisa SPS- spodbude za zagon podjetij

11.09.2017

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) bo predvidoma v drugi polovici meseca septembra objavil razpis P2R 2018/2019 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.

Omenjen razpis bo omogočal zagon novoustanovljenih podjetij s sedežem na območjih z visoko brezposelnostjo, in sicer v občini Maribor s širšo okolico, Pokolplje, Pomurje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje

S podporo v višini do 40.000 EUR/podjetje se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov, z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. 

VEČ INFORMACIJ O RAZPISU BOSTE PREJELI NA DOGODKU 

PODJETNA SLOVENIJA 2017!

KDAJ: 13. september od 10:00 do 14:00 ure 

KJE: Mednarodni obrtni sejem Celje, Modra dvorana I

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA!

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-mail: janja.mumlek@slotur.com, najkasneje do 11.09.2017. Vstopnico boste lahko prevzeli na blagajni MOS Celje po vaši pisni potrditvi udeležbe.

Hitri kontakti:

Skrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 

Tel.: 02/234 12 60    Fax.: 02/234 12 82 

E-mail: info@podjetniskisklad.si 

Spletna stran: www.podjetniskisklad.si

Nazaj | Arhiv