Davčne spremembe: Prenovljenih bo pet zakonov

28.07.2017

Ministrstvo za finance je poslalo v javno obravnavo spremembe petih davčnih zakonov. Davčne spremembe bodo, kot navajajo na ministrstvu, pripomogle k prestrukturiranju davčnih bremen, izboljšanju učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanju administrativnih bremen.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, Javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Spremembe so predvidene pri obdavčenju v sistemu normiranih odhodkov, davčni obravnavi napotenih delavcev in dodatni splošni olajšavi pri dohodnini ter pri davčnem potrjevanju računov in pomoči ladjarjem. Predlogi novel zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb, o davčnem postopku, o davčnem potrjevanju računov in o davku na tonažo bodo v javni obravnavi do 11. avgusta. Omenjene zakone podjetniki lahko natančneje spoznate na seminarju Abeceda poslovanja, medtem ko normirancem priporočamo obisk seminarja Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Prijava na izobraževanje

Kaj obsegajo predlagane davčne spremembe?

Spremenjen Zakon o dohodnini naj bi med drugim prinesel:

davčne spremembe

  • spremembe sistema normiranih odhodkov (Cilj je povečati učinkovitost in pravičnost sistema ter zmanjšati tveganja zlorab sistema in vplivov na obnašanje deležnikov na trgu dela.)
  • uvedbo posebne davčne sheme za dohodke, dosežene z napotitvijo na delo izven države (Cilj je ustvarjanje konkurenčnejših pogojev za slovensko gospodarstvo s privabljanjem novih znanj v slovenski gospodarski in raziskovalni prostor.)
  • odpravo nezveznosti dodatne splošne olajšave in s tem uvedbo pravičnejše obravnave zavezancev v podobnem položaju

Davčne spremembe, vezane na Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, obsegajo spremembe sistema normiranih odhodkov. Predlagani pa so tudi ukrepi za vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v davčno osnovo.

Davčne spremembe se dotikajo tudi Zakona o davčnem potrjevanju računov. Predlagana je uporaba vezane knjige računov za izdajanje računov tudi po izteku prehodnega obdobja (to je po 31. 12. 2017), o čemer smo pisali v prispevku Vezana knjiga računov ostaja v uporabi. Podaljšanj naj bi bil tudi rok za naknadno sporočanje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov. In sicer do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil račun izdan. Kot navajajo na ministrstvu, se s tem davčnim zavezancem omogoči enkratno sporočanje podatkov o tako izdanih računih za celotni pretekli mesec.

Če imate glede davkov in potrjevanja računov kakršno koli vprašanje, vam na Dati nudimo davčno svetovanje in seminar Abeceda poslovanja. Prav tako pa se lahko pri nas naučite voditi svoje enostavno knjigovodstvo.

Prijava na izobraževanje

Kakšne so še druge davčne spremembe, lahko preverite na spletni strani finančnega ministrstva. Tam so namreč objavljeni predlogi novel vseh zakonov, ki jih sicer najdete tudi na portalu E-demokracija.

Vir: DATA d.o.o., Dominika Ahačič

Celoten članek je dostopen TUKAJ.

Nazaj | Arhiv