Katerih dejavnosti ne morete opravljati kot osebno dopolnilno delo?

16.02.2017

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, Javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Ali veste, katerih dejavnosti kljub temu, da se na prvi pogled zdijo “primerne”, ne morete opravljati kot osebno dopolnilno delo?

Večkrat se na nas obrnete bodoči podjetniki, ki vas zanima, če lahko določeno dejavnost opravljate v okviru osebnega dopolnilnega dela – ODD. ODD lahko priglasijo vse fizične osebe, dela pa ne smejo opravljati za drugo pravno osebo, za tuj pravni subjekt ali za samozaposleno osebo.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Gre za vrsto opravljanja dela preko vrednotnice, dela pa so omejena, prav tako pa so omejeni letni prihodki iz tega naslova. Pisali smo že o tem, kdo kupi vrednotnico oseba, ki opravlja ODD in kdaj naročnik dela ter o tem, da so doseženi prihodki ODD omejeni. Ti v posameznem polletju koledarskega leta ne smejo presegati treh povprečnih mesečnih neto plač – gre za okoli 3.000 evrov. Morda vas zanima, če lahko s priglašenim ODD tudi oglašujete?

Če boste lahko vašo želeno dejavnost opravljati v okviru ODD, je odvisno od tega, če se le ta umešča na listo A oziroma na listo B dovoljenih dejavnosti.

ne morete opravljati kot osebno dopolnilno delo

Seznam del z liste A:

 • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih;
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in študijskih obveznosti;
 • občasno prevajanje in lektoriranje;
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Seznam del z liste B:

 • izdelava in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju;
 • izdelava izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, popravilo in prodaja;
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;
 • mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način in prodaja.

 

Katerih dejavnosti ne morete opravljati kot ODD?

Večkrat nas tako denimo sprašujete, če lahko denimo domačo peko in drugo pripravo jedi opravljate kot ODD. Zanimalo vas je tudi, če lahko masirate preko ODD, če lahko domača zdravila prodajate in proizvajate preko ODD. Večkrat se na nas obrnejo tudi stranke, ki jih zanima, če lahko domačo kozmetiko, kot so denimo domača mila, labele in podobno, proizvajajo in prodajajo v okviru ODD. Odgovor je – ne.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Furs v dokumentu o ODD namreč pojasnjuje, da je pri odločanju, katera dela se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo, potrebno upoštevati tudi omejitve, ki izhajajo iz drugih predpisov, ki regulirajo izvajanje posameznih dejavnosti, predvsem z namenom varovanja zdravja ljudi in okolja (npr. priprava hrane, zdravstvenih pripomočkov, kozmetičnih izdelkov ipd. Pisali smo tudi že o tem, da tudi določeno hrano (gozdne sadeže, gobe …) lahko prodajate v okviru ODD, vendar ne v primeru, če te določene plodove gozda predelate!

Ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo še iz drugih predpisov, peko piškotov ni mogoče priglasiti kot osebno dopolnilno delo. Peka peciva (ali kakšna druga peka ali predelava hrane, domačih zdravil, kozmetike ipd.) mora biti podvržena strogim higienskim in drugim standardom, zato ga ni mogoče opravljati kot osebno dopolnilno delo. Kaj še se ne smatra pod ODD, si lahko preberete v pogostih vprašanjih in odgovorih (Furs). 

Preverite, če ste med osebami, ki lahko odpre ODD.

Vir: DATA , d.o.o., Monika Kern

Celoten članek je dostopen TUKAJ

Nazaj | Arhiv