Končno nižji davki na dobiček

10.04.2012

Nekatera znižanja obremenitev bo mogoče uveljaviti že med letom. Vlada po nujnem postopku v državni zbor pošilja sveženj treh zakonov, s katerim bi povečali likvidnost podjetij in porabo prebivalstva. Nekatera znižanja obremenitev bo mogoče uveljaviti že med letom.

1. Nižji davek na dobiček
Z novelo zakona o davku od dohodka pravnih oseb želi vlada zagotoviti pogoje za vnovičen gospodarski zagon v državi. Novela predvideva postopno znižanje davčne stopnje z 20 na 15 odstotkov do leta 2015, že letos pa bo davek na dobiček znašal 18 odstotkov, leta 2013 17 odstotkov in leta 2014 16 odstotkov.

2. Investicijske olajšave
Med drugimi pomembnimi novostmi sta višja, 40-odstotna olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva ter splošna davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, ki se poviša s 40 na 100 odstotkov zneska vlaganja (omenjenih davčnih olajšav ne bo mogoče uveljavljati hkrati). Zakon naj bi začel veljati junija letos, uporabljal pa se bo od 1. januarja 2012.

3. Višja dohodninska meja zgornjega davčnega razreda
Novela zakona o dohodnini v lestvici za odmero dohodnine predvideva zvišanje neto letne davčne osnove, ki pomeni mejo med drugim in tretjim davčnim razredom, s 15.681,03 evra na 18.716 evrov. Spremenjena dohodninska lestvica bo veljala že letos, zakon naj bi začel veljati junija.

Vir: MSP po Finance, 6.4.2012, www.finance.si, Avtor: Jure Ugovšek, Lana Dakić

Nazaj | Arhiv