Gotovinsko poslovanje podjetij in podjetnikov po novem

18.01.2012

Uradni list RS 101/11 je prinesel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki je povzročil kar precej slabe volje med podjetniki in podjetji. Sprememba je stopila v veljavo dne 27.12.2011.

Določba pravilnika namreč pravni ali fizični osebi, ki opravlja dejavnost prepoveduje gotovinska plačila nad 50€ (prej 420€) za dobavljeno blago in opravljene storitve druge pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost ter nakazila iz naslova delovnega razmerja.

Največje spremembe, ki vplivajo na poslovanje vseh podjetij (družb in samostojnih podjetnikov) sta:

  • izplačevanje zaposlenim v gotovini – NI VEČ DOVOLJENO; to so gotovinska izplačila plač, regresa za letni dopust, povračil prehrane, prevoza, potnih stroškov in drugih povračil v zvezi z delom ter ostalih dohodkov iz naslov delovnega razmerja
  • plačevanje računov, stroškov – DOVOLJENO LE DO 50€; dosedanji »limit« plačevanja z gotovino, 420€, je znižan.
  • plačilo dividend in obresti fizičnim osebam, ki presegajo 50€, NI VEČ DOVOLJENO;
  • plačilo prejemkov od kmetijskih pridelkov, ki presegajo vrednost 50€ v gotovini, NI VEČ DOVOLJENO

EU bankovci gotovinaNakazovanje preko poslovnega transakcijskega računa je torej v večini primerov sedaj OBVEZNO, zato priporočamo vsem podjetnikom in podjetjem, da si uredijo pri svoji banki poslovno plačilno ali kreditno kartico in si s tem omogočijo nemoteno plačevanje tudi višjih zneskov za dobave blaga in storitev (stroške).

Sicer neposredno iz besedila določbe izhaja, da se obveznost negotovinskega plačevanja izpolni tudi v primeru, ko se plačilo izvede na transakcijski račun prodajalca ne glede na to ali je bilo nakazilo izvršeno s poslovnega transakcijskega računa ali z osebnega računa samostojnega podjetnika ali celo s poštno nakaznico. Enako je dovoljeno tudi družbenikom podjetij, vendar morata v tem primeru družbenik kot fizična oseba in družba skleniti ustrezni sporazum, pogodbo.

S to spremembo naj bi bila omogočena večja transparentnost in učinkovitejši nadzor nad plačevanjem. Davčna uprava je že napovedala intenziven nadzor, predvidene globe za podjetja pa so od 800 do 30 tisoč evrov.

Najbolj pogosta vprašanja iz prakse:
- Ali lahko plačam prispevke za nosilca dejavnosti (s.p.) z osebnega računa ali s poštno nakaznico?
Seveda, saj v primeru plačevanja prispevkov nosilca dejavnosti ne gre plačilo blaga ali storitev oz. nakazila za zaposlene.

- Ali lahko plačam z gotovino račun višji od 50€ v tujini?
Lahko, pravilnik namreč velja le za ozemlje RS in za plačila slovenskim prejemnikov.

- Ali predpis velja tudi, če je plačnik fizična oseba?
Ne, za fizične osebe ta pravilnik ne velja in lahko plačujejo dobavljeno blago in opravljene storitve pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost še naprej z gotovino (limiti določeni v drugi zakonski podlagi).

- Ali je račun za strošek, ki je višji od 50€ in je plačan v gotovini davčno priznan?
Da, spoštovanje predpisa ni pogoj, da nek strošek ni davčno priznan. Nespoštovanje pravilnika je lahko samo sankcionirano s predpisano kaznijo.

- Ali je dovoljeno gotovinsko izplačevanje plače, regresa, povračil potnih stroškov, prehrane in drugih povračil v zvezi z delom?
Ne, to ni dovoljeno. Vsa nakazila zaposlenim iz naslova delovnega razmerja morajo biti nakazana na osebni račun zaposlenega. To velja tudi v primeru, če ima zaposlen na svojem osebne računu izvršbo, blokado ipd..

Vir: www.finance.si/blog/32/1034, 16.1.2012, Avtor: Jure Filip, Data d.o.o.

Nazaj | Arhiv