Katere spremembe lahko pričakujemo do marca 2012?

18.01.2012

Nedavno smo prestopili v leto 2012, v leto v katerem se pričakuje največ sprememb na področju podjetništva!

Nedavno smo prestopili v leto 2012, v leto v katerem se pričakuje največ sprememb! V nadaljevanju si lahko preberete, katere spremembe lahko pričakujemo do marca 2012:

 • nov Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
 • nov Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
 • nov Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu
 • nov Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
 • nov Zakon o dodatnih interventnih ukrepih
 • uveljavitev spremembe Pravilnika o transfernih cenah
 • uveljavitev spremembe Zakona o urejanju trga dela
 • nov podzakon na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C)
 • sprememba Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembah Sporazuma z dne 3. maja 2006 med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD-A)
 • uveljavitev spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
 • uveljavitev spremembe Uredbe o odpadkih
 • uveljavitev spremembe kolektivne pogodbe obrti in malega podjetništva

Vir: MSP pod Verlag Dashöferwww.fulsoft.si

Nazaj | Arhiv