Primerjava obdavčitve različnih oblik dela v letu 2014

29.01.2014

Ste pred izzivom zaposlitve pri novem delodajalcu? Razmišljate o različnih oblikah sodelovanja z delodajalcem?
V letu 2014 so začele veljati določene določbe 18. člena ZPIZ-2, od 1.2.2014 dalje pa še obdavčitev honorarnih oblik dela po Interventnem zakonu o zdravstvu, ki končni stroške avtorske ali podjemne pogodbe dodatno podraži. Prilagamo vam primerjavo neto izplačila na račun delavca in stroška delodajalca za primer avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali dela preko s.p..

Leto 2014 je prineslo večje spremembe obdavčitve avtorskega honorarja in dela preko podjemne pogodbe. Prilagamo vam izračun obdavčitve za različne oblike dela. 

Zavedati se morate tudi, da delodajalec vedno gleda na končni bruto strošek, ki ga plača za opravljeno delo, zato je zanj pomemben le skupni strošek. Če s.p. za svoje delo izstavi račun, je le ta primerljiv z bruto stroški delodajalca pri podjemni ali avtorskih pogodbi. 

Za izračun drugih višin bruto zneskov lahko uprabite excelovo tabelo. Popravljajte le zneske v rumenih celicah. 

Podjemna pogodba

Podjemna pogodba ali pogodba o delu je opredeljena v Obligacijskem zakoniku (v nadaljevanju: OZ). V 619. čl. OZ je določeno, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje opraviti določen posel kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo itd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Iz definicije je razvidno, da je predmet pogodbe definiran precej široko, podjemna pogodba pa se največkrat uporablja pri obrtniških delih in popravilih, varstvu otrok, čiščenju prostorov itd. Po podjemni pogodbi lahko opravljaš le dela, ki so občasna in začasna. Zakonodaja sicer ne določa, koliko časa sme trajati podjemna pogodba, mora pa ta določati časovni rok za dokončanje dela. Podjemna pogodba tako med podjemnikom in naročnikom ne ustvarja trajnega razmerja, temveč preneha veljati, ko je določeno delo opravljeno, čeprav je v zadnjih letih v praksi uporabljena tudi  kot način zaposlovanja za krajši delovni čas ali za periodična dela. 

Bruto znesek pogodbe 1000,00 800,00 600,00 400,00
Normirani stroski (10%): 100,00 80,00 60,00 40,00
Prispevki delojemalca:         
Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36%) 63,60 50,88 38,16 25,44
Prispevek za PIZ (15,5%)  155,00 124,00 93,00 62,00
Davčna osnova: 681,40 545,12 408,84 272,56
Dohodnina (25%): 170,35 136,28 102,21 68,14
Neto izplačilo: 611,05 488,84 366,63 244,42
Prispevki delodajalca:        
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (0,53%) 5,30 4,24 3,18 2,12
Prispevek PIZ na bruto prejemek (8,85%): 88,50 70,80 53,10 35,40
Posebni davki na določene prejemke od bruto (25%):  250,00 200,00 150,00 100,00
Skupni strošek izplačevalca: 1343,80 1075,04 806,28 537,52

Avtorska pogodba

Avtorska pogodba je opredeljena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah RS (v nadaljevanju: ZASP-UPB3). V 99. členu ZASP-UPB3 je določeno, da se z avtorsko pogodbo o naročilu dela avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Vsebina avtorske pogodbe je avtorsko delo s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Za druge oblike dela avtorska pogodba ni možna. 

Bruto znesek pogodbe 1000,00 800,00 600,00 400,00
Normirani stroski (10%): 100,00 80,00 60,00 40,00
Prispevki delojemalca:         
Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36%) 63,60 50,88 38,16 25,44
Prispevek za PIZ (15,5%)  155,00 124,00 93,00 62,00
Davčna osnova: 681,40 545,12 408,84 272,56
Dohodnina (25%): 170,35 136,28 102,21 68,14
Neto izplačilo: 611,05 488,84 366,63 244,42
Prispevki delodajalca:        
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (0,53%) 5,30 4,24 3,18 2,12
Prispevek PIZ na bruto prejemek (8,85%): 88,50 70,80 53,10 35,40
Skupni strošek izplačevalca: 1093,80 875,04 656,28 437,52

Primer s.p., ki uveljavlja normirane stroške

Bruto znesek >> izdani račun 1343,80 1093,80 1075,04 1000,00
Prispevki s.p.*:  230,00 230,00 230,00 230,00
Ostali stroški s.p. 150,00 100,00 100,00 75,00
Davčna osnova:  940,66 765,66 752,53 700,00
Davek od dohodka (20%) 188,13 153,13 150,51 140,00
Neto izplačilo: 775,67 610,67 594,53 555,00
Prispevki delodajalca: 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupni strošek izplačevalca: 1343,80 1093,80 1075,04 1000,00

Primer s.p., ki določa davčno osnovo na podlagi davčnega obračuna

Bruto znesek >> izdani račun 1343,80 1093,80 1075,04 1000,00
Prispevki s.p.*:  230,00 230,00 230,00 230,00
Ostali stroški s.p. 200,00 150,00 150,00 125,00
Davčna osnova:  913,80 713,80 695,04 645,00
Oveljavljaje splošne olajšave*:  368,22 543,32 543,32 543,32
Osnova za dohodnino*:  545,58 170,48 151,72 101,68
Dohodnina (16% do 8.021,34 EUR dobička s.p.) 87,29 27,28 24,28 16,27
Neto izplačilo: 826,51 686,52 670,76 628,73
Prispevki delodajalca: 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupni strošek izplačevalca: 1343,80 1093,80 1075,04 1000,00

* upoštevani so minimalni prispevki za nove s.p., ki so prvič registrirali samostojno dejavnsot po 1.7.2013, (znižanje za 50% pri plačilu prispevkov PIZ), sicer je minimalna višina prispevkov 325,00 EUR

Kadar se posamezniku ponuja možnost za dodaten zaslužek izven delovnega razmerja, ima na razpolago več možnosti, na podlagi katerih se mu ta dodatni dohodek izplača. Najbolj pogosti sta podjemna ali avtorska pogodba. Izbira je odvisna od narave dela (pri avtorski pogodbi so dejavnosti omejene), koristno pa je poznati tudi njune davčne učinke (podjemna ima dodaten 25% davek na posebne prejemke). Tretja opcija je s.p., vendar je to zaradi administrativnih stroškov smiselno zgolj v primeru, da bo prejemal redne mesečne dohodke kontinuirano neko daljše časovno obdobje. 

Izračuni so pripravljeni na podlagi zakonodaje, veljavne v času priprave prispevka. Višina prispevkov in stroškov pri s.p. je pavšalna in je odvisna od vsakega posemeznega poslovnega subjekta, zato za posamezen primer lahko razlikujejo od predstavljenih v priloženi tabeli.  V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse Razvojni center Srca Slovenije ne odgovarjata za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

Nazaj | Arhiv