Uporabno

Ljudem je ob rojstvu podarjena sposobnost neomejenega razmišljanja in neverjetne domišljije. Žal se v procesu vzgoje pogosto ta dar pri otrocih skoraj popolnoma izgubi, če ga stalno ne spodbujamo. Prav to je izrednega pomena za podjetniški razvoj otrok.

Inovativnost in podjetniško miselnost je pomembno začeti razvijati že pri otrocih in mladini. Mladi so ustvarjalni, a jih je potrebno k temu nenehno in sistematično spodbujati. Praksa nas uči, da je za trajnostni razvoj družbe nujen sistematičen pristop k vzgoji vseh pripradnikov družbe. Še posebej pa ima tukaj pomembno vlogo šolski izobraževalni sistem, ki vzgaja nove generacije snovalcev razvoja v posameznem družbenem okolju.  uravnotežen razvoj vseh deležnikov inovacijskega prostora.

Lahko se pohvalimo, da smo bili v Srcu Slovenije med prvimi v Sloveniji, ki smo se začeli sistematično ukvarjati z vzpodbujanjem podjetniške miselnosti že pri otrocih. V Srcu Slovenije vzpodbujamo mlade, da postanete aktivni snovalci svoje prihodnosti.  Nikoli ni prezgodaj, da začnete razmišljati o podjetništvu. Vzpodbujate lahko že otroka in ga vpišete v delavnice, ki podpirajo njegov motorični, ustvarjalni in miselni razvoj. Vse to vpliva na celovit osebnostni razvoj otroka, ki vodi pogosto v kasnejših letih v podjetništvo.

Mnogo mladih ljudi vodi uspešno svoja podjetja in uživa koristi podjetništva. V Srcu Slovenije podpiramo podjetniške ideje mladih ter jim želimo pomagati na bodoči podjetniški poti. V svetu je polno primerov mladih, ki so uspeli že v času svojega šolanja ustvariti zanimiva podjetja. Tako je na primer vsem znani Microsoft ustvaril Bill Gates v študentski sobi Harvarda, tudi Google je dobil zagon na kampusu Stanford kot projekt računalništva doktorskih študentov Sergey Brin in Larry Page. Ostaja še na tisoče drugih uspešnih mladih podjetnikov.