Abrahamov ključ 2015: Za ljudi, ki jih ne poznamo

Ključni nosilci projekta:
Tanja Šubelj in Meta Jarc, vodji generacije 1965/2015
 
Avtorji razstav in drugih dogodkov:
Zoran Škrinjar, Žan Jarc, Lado Jakša, Saša Strnad, Milan Lavri, Moški pevski zbor Polšnik, Zavod za gozdove Slovenije, Pahernikova ustanova, društvo Mati zemlja, Srečna hiša, Društvo Tačke pomagačke, Društvo distrofikov Slovenije, društvo DLAN, društvo Nasmeh, in drugi.
 
Najpomembnejši dosežki:
Mesečne razstave, predavanja, delavnice, predstavitve (»Živa slika« in »Opazi me v sliki narave, glasbe in lepote«)
Zasaditev ostrolistnega javorjevega drevoreda ob Dvorcu Rus
 
Zgodba o življenjski moči gluhoslepih in o povezovanju med ljudmi
 
Pod vodstvom Tanje Šubelj, ki se kljub slepoti že ves čas angažira pri projektu Abrahamov ključ Srca SLovenije, ter Mete Jarc, je bilo vse leto 2015 zaznamovano s spoznavanjem posebne lepote in moči življenja. Generacija srčnih abrahamovcev je na Dvorcu Rus v Lukovici vsak mesec pripravila novo presenetljivo doživetje: razstavo Veliki začetek društva gluho slepih DLAN, pianistični večer Zorana Škrinjarja, Čebelarsko in rezbarsko razstavo Žana Jarca, razstavo Za gozdove in ljudi z zasaditvijo 50 ostrolistnih javorjev ob Dvorcu Rus, razstavo in predavanje o srednjem veku, slikarsko razstavo Mete Jarc, dogodek društva Mati zemlja, predstavitev Srečne hiše, predstavitev Tačk pomagačk, društva za terapije s pomočjo psov, predstavitev Društva distrofikov (Ni vse v mišicah), predstavitev Hiše Hospic in operni večer Milana Lavrija. Posebne pozornosti sta bila vredna večera s statično instalacijo gluhoslepih in z nastopom Tanje Šubelj Čarnost nasmeha, ki sta jo spremljali predstavitev Saše Strnad s knjigo Čarna ter dramska igra Kako naprej z društvom Nasmeh. Poseben dogodek gluhoslepih Opazi me, ki ga je generacija pripravila v Centru za zunanjo ureditev na Veliki Preski, je temeljil na statični instalaciji, multiviziji Lada Jakše in pianističnim preigravanjem Zorana Škrinjarja. Obogatili so ga modni leseni dodatki domačih izdelovalcev. Sredstva, zbrana z dobrodelno prodajo nakita so bila podarjena društvu Dlan. Dogodek je bil zasnovan tako, da so lahko gluhoslepi občutili glasbo na njim prilagojen način – taktilno, prek vibracij lesa.

 

Fotogalerija